JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Spółka w ramach prowadzonej działalności organizuje spotkania z kontrahentami w swojej siedzibie w celach biznesowych. Na tych spotkaniach podawane są do spożycia napoje (kawa, herbata z cukrem i mleczko, napoje chłodzące) oraz orzeszki, ciasteczka, paluszki itp. Czy można poniesione wydatki na zakup poczęstunku zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ IZBY

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.; dalej ustawa o CIT) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

W rozpatrywanej sprawie kluczową kwestią jest rozstrzygnięcie, czy poniesione przez spółkę wydatki można uznać za koszty uzyskania przychodów, czy za koszty reprezentacji.

Pojęcie reprezentacja nie zostało zdefiniowane w ustawie o CIT. Za typowe koszty reprezentacji uznaje się: koszty związane z przyjmowaniem i utrzymaniem delegacji lub kontrahentów oraz koszty uczestnictwa podatnika w przyjęciach i imprezach organizowanych na rzecz tych delegacji lub kontrahentów, w tym np. koszty hoteli, zakwaterowania, przejazdów, przyjęć, a także kieszonkowe dla gości; wydatki na usługi gastronomiczne, związane z poczęstunkiem uczestników konferencji, przyjęć i posiedzeń organizowanych z okazji świąt branżowych, państwowych i firmowych; wydatki na kawę, herbatę, napoje, alkohol, służące podjęciu kontrahentów; wydatki na upominki dla kontrahentów, nagrody rzeczowe, służące reprezentacji, koszty produktów zużytych na degustacje; koszty firmowego wystroju pomieszczeń, m.in. zawierającego logo i inne znaki firmowe.

W orzecznictwie sądowym pojęcie reprezentacja odwołuje się do dobrego reprezentowania firmy, czyli takiego działania podmiotu, które ma na celu stworzenie i utrwalenie właściwego wizerunku firmy. W zakresie tworzenia właściwego czy dobrego wizerunku firmy mieści się również spełnianie standardowych obyczajów, do których można zaliczyć także skromne poczęstunki, przygotowywane kontrahentom w siedzibie firmy. Przyjmowanie partnerów biznesowych w dany sposób ma znaczenie dla tworzenia wizerunku firmy, czyli budowania i promowania dobrych stosunków między spółką a jej kontrahentami.

Tym samym wydatki poniesione na zakup kawy, herbaty, napojów chłodzących, orzeszków, ciasteczek, paluszków, mleczka i cukru, w celu zorganizowania poczęstunku kontrahentom w siedzibie spółki stanowią koszty reprezentacji nie zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT

Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie z 30 lipca 2007 r. nr PBP/4218-005-5/07