Nie

Umowa użyczenia ma charakter umowy nieodpłatnej. Syn podatnika jest jego pracownikiem. Jednak utrata zwolnienia jest związana z otrzymaniem nieodpłatnego świadczenia przez pracownika od swojego pracodawcy. Nieodpłatne świadczenie z tytułu użyczenia zabudowanej nieruchomości będącej własnością syna dla celów pozarolniczej działalności gospodarczej jego ojca, który jest jednocześnie pracodawcą syna, jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych (por. postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Kolnie z 22 marca 2007 r. nr PO.415/1/07).

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).