•  bez DEBATY o FINANSACH. Posłowie zdecydowali wczoraj, że nie zajmą się zmianami w finansach publicznych, które przygotowała wicepremier Zyta Gilowska. Nie będzie więc I czytania projektów: ustawy o finansach publicznych oraz ustawy wprowadzającej. Zakładały one m.in. konsolidację sektora finansów publicznych poprzez likwidację niektórych form organizacyjnych. Miały przynieść około 10 mld zł oszczędności w ciągu dwóch lat.
 •  SKŁADANIE INFORMACJI O WYKONANIU BUDŻETU. 31 sierpnia mija termin przedłożenia radzie i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze. Informacja powinna być tak szczegółowa jak uchwała budżetowa.
  Więcej www.warszawa.rio.gov.pl
 •  DOSKONALĄ DZIAŁALNOŚĆ. Drugi Urząd Skarbowy w Krakowie, Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie, Izba Skarbowa w Krakowie oraz Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik to urzędy z Małopolski zaproszone do uczestnictwa w projekcie: Podnoszenie poziomu jakości funkcjonowania jednostek administracji podatkowej. Realizuje go Ministerstwo Finansów wspólnie z francuską administracją podatkową, w ramach programu Transition Facility 2005.
  Więcej www.iskrakow.krak.pl
 •  UPOWAŻNIENIE DOTYCZĄCE SPRAW MAJĄTKOWYCH. Krajowa Rada Doradców Podatkowych upoważniła przewodniczącego Zbigniewa Macieja Szymika, wiceprzewodniczącą Elżbietę Kamińską oraz skarbnika Mariusza Durzyńskiego do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych izby doradców.
  Więcej www.kidp.pl
 •  ŻĄDANIE ZMIANY wŁoskich i fińskich PRZEPISÓW. Komisja Europejska zwróciła się do władz Finlandii i Włoch z żądaniem zmiany tamtejszych przepisów dotyczących opodatkowania dywidend wypłacanych zagranicznym funduszom emerytalnym. W obu krajach podlegają one wyższemu opodatkowaniu niż dochody z dywidend osiągane przez krajowe fundusze emerytalne.
  Więcej www.taxnews.pl
 •  ZASTRZEŻENIA DO NIEMIECKICH REGULACJI. Zastrzeżenia Komisji Europejskiej wzbudziły rozwiązania dotyczące opodatkowania fundacji mających siedzibę w innych państwach członkowskich. Zgodnie z niemieckimi przepisami podatkowymi, w przypadku fundacji rodzinnej, której miejscem siedziby lub rzeczywistego zarządzania są Niemcy, osoby otrzymujące wypłaty płacą podatek z tytułu dochodów rzeczywiście otrzymanych. W przypadku fundacji, które mają siedzibę za granicą, ich dochód jest przypisywany poszczególnym beneficjentom i opodatkowany na ich poziomie niezależnie od tego, czy w rzeczywistości został im wypłacony.
  Więcej www.taxnews.pl