INTERPELACJA

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 983) wypowiedziało się w sprawie podpisywania deklaracji podatkowych przez pełnomocnika. Wątpliwości posłów dotyczyły tego, czy organy podatkowe powinny akceptować pełnomocnictwa złożone przed 1 stycznia 2007 r. MF wyjaśniło, że istotny jest tutaj nie moment złożenia pełnomocnictwa do organu podatkowego, lecz zakres i treść udzielonego pełnomocnictwa.

Resort podkreślił, że pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa. Oznacza to, że powinno z niego jednoznacznie wynikać upoważnienie do podpisywania określonego rodzaju zeznań (deklaracji) podatkowych. W szczególności do podpisania deklaracji przez pełnomocnika nie jest wystarczające szerokie pełnomocnictwo procesowe udzielone na podstawie art. 137 Ordynacji podatkowej (t.j. z 2005 r. nr 8, poz. 60). Jak poinformowało MF, pełnomocnictwa złożone przed 1 stycznia 2007 r. są zatem akceptowane przez organy podatkowe, pod warunkiem że z ich treści wyraźnie wynika, że pełnomocnik umocowany został do podpisywania określonego rodzaju deklaracji podatkowych.

Przypomnijmy, że wątpliwości co do możliwości podpisywania deklaracji podatkowych przez pełnomocnika jednoznacznie rozstrzygnął art. 80a Ordynacji podatkowej obwiązujący od 1 stycznia 2007 r. Zgodnie z wprowadzonym przepisem, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, deklaracja może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta.

Więcej: www.sejm.gov.pl