Po pierwsze, odliczeń z tytułu ulgi rehabilitacyjnej dokonuje się od dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli opodatkowanych według skali podatkowej ze stawkami 19 proc., 30 proc., 40 proc.

Nie tylko zasady ogólne

Z odliczenia mogą także korzystać podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (niestety dla nich termin na rozliczenie roczne już minął, mieli bowiem na to czas tylko do 31 stycznia). Prawa do ulgi nie mają natomiast podatnicy liniowego PIT, a więc te osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i które od działalności tej opłacają podatek dochodowy od osób fizycznych według jednolitej, stałej stawki PIT wynoszącej 19 proc. Odliczenia takiego nie można zatem dokonać w zeznaniu PIT-36L. Podobnie wygląda sytuacja osób rozliczających się wyłącznie z dochodów kapitałowych, a więc składających zeznanie PIT-38. Również i w tym zeznaniu nie można odliczyć ulg rehabilitacyjnych.

Jak z tego wynika, w rozliczeniu rocznym odliczeń takich można dokonać tylko składając zeznanie PIT-37 lub PIT-36. Jak już wiadomo, do odliczenia mają też prawo spełniający odpowiednie warunki do korzystania z tej ulgi podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. A zatem odliczenia takiego można było dokonać także w zeznaniu PIT-28.

Załącznik PIT/O

W pierwszej kolejności wszystkie ulgi rehabilitacyjne wykazuje się w załączniku PIT/O. Wszystkie, bez względu na to, ile ich jest, wykazuje się w jednej kwocie w poz. 17 i ewentualnie 18 (poz. 18 przeznaczona jest na wpisanie wydatków poniesionych przez małżonka podatnika wypełniającego wspólne zeznanie). Oznacza to, że najpierw trzeba sobie podsumować wszystkie wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne, a następnie ustaloną w ten sposób kwotę wpisać do wymienionej pozycji formularza PIT-O.

Ustalona w poz. 17 (i ewentualnie również w poz. 18) formularza PIT/O suma wydatków poniesionych na cele objęte ulgami rehabilitacyjnymi nie jest jednak automatycznie przenoszona do zeznania rocznego. Wpisana we wskazanych pozycjach formularza PIT/O kwota jest następnie sumowana z innymi wydatkami odliczanymi od dochodu. Suma tych wydatków wpisywana jest w poz. 28 (podatnik) i 29 (małżonek podatnika) formularza PIT/O. Dopiero tę kwotę można przenieść do zeznania. To, do której rubryki rocznego PIT wpiszemy tę sumę, zależy już tylko od tego, które z zeznań rocznych wypełniamy: PIT-36 czy PIT-37. Jeżeli wypełniamy PIT-36, kwota wykazana w poz. 28 przenoszona jest do poz. 139 tego zeznania, zaś kwota z poz. 29 do poz. 140 zeznania. W przypadku zeznania składanego na formularzu PIT-37, kwota z poz. 28 przenoszona jest do poz. 93 zeznania, zaś kwota z poz. 29 do poz. 94 formularza PIT-37.