Posłowie i senatorowie posiadają swoje biura. Jak wyjaśnia Małgorzata Dankowska, konsultant w TPA Horwath Sztuba Kaczmarek, biura poselskie i senatorskie nie prowadzą działalności gospodarczej; nie są ani osobami prawnymi, ani jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej. W związku z tym nie prowadzą typowej księgowości i rozliczeń podatkowych. Według eksperta z tego względu nie ciąży na nich obowiązek identyfikacyjny. Identyfikatorem biura jest numer NIP posła/senatora oraz uzupełniająco numer REGON biura.

- Posłowie i senatorowie na prowadzenie biura wykorzystują ryczałty przyznawane przez Kancelarię Sejmu lub Senat - podkreśla nasza rozmówczyni. Wyjaśnia, że rozliczenie ryczałtu dokonywane jest na kartach rozliczeniowych na podstawie faktur VAT lub rachunków, których oryginały muszą być przechowywane w biurach lub w archiwum Sejmu/Senatu przez pięć lat. Środki finansowe, które nie zostały wydane w danym roku bądź przed upływem kadencji kończącej się w trakcie trwania roku, podlegają zwrotowi do kancelarii.

Małgorzata Dankowska przypomina również, że w przypadku zatrudnienia np. asystenta, poseł czy senator zobowiązany jest jako pracodawca do wypełnienia obowiązków płatnika oraz do przedłożenia właściwym organom informacji, deklaracji oraz sprawozdań w sposób i w terminach ustalonych przez przepisy o PIT i systemie ubezpieczeń społecznych.

- Składniki majątkowe (rzeczowe aktywa trwałe i obrotowe) użytkowane w biurach stanowią własność kancelarii i należy je rozliczyć na podstawie spisu z natury oraz protokołów zdawczo-odbiorczych - twierdzi rozmówczyni. Podkreśla, że biura prowadzą ewidencję środków trwałych na podstawie protokołów odbioru oraz dowodów zakupu tych środków. Komputerowe księgi inwentarzowe prowadzone są przez biura kancelarii.

Ważne!

W przypadku zatrudnienia np. asystenta, poseł czy senator zobowiązany jest jako pracodawca do wypełnienia obowiązków płatnika oraz do przedłożenia właściwym organom informacji, deklaracji i sprawozdań w terminach ustalonych przez przepisy o PIT i systemie ubezpieczeń społecznych

Agnieszka Pokojska

agnieszka.pokojska@infor.pl