Od podatku obliczanego wspólnie przez małżonków można odliczyć ulgę prorodzinną tylko wtedy, gdy oboje małżonkowie są rodzicami dziecka.
PORADA
Podatnik wychowuje wspólnie z żoną jej dziecko z poprzedniego małżeństwa. Matka dziecka w 2007 roku nie uzyskała żadnych dochodów. Małżonkowie chcą rozliczyć podatek wspólnie. Mają wątpliwości, czy możliwe jest odliczenie ulgi rodzinnej od podatku obliczanego przez nich wspólnie w sytuacji, gdy dochód osiągnął wyłącznie mąż, który nie jest biologicznym ojcem dziecka i go nie przysposobił.
Zdaniem Marcina Retki, specjalisty w dziale doradz-twa podatkowego KPMG, ulga nie będzie przysługiwać. Ekspert wyjaśnia, że zgodnie z przepisami ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2000 r. nr 14, poz. 176) podatnik ma prawo odliczyć kwotę ulgi, jeżeli w roku podatkowym wychowywał dzieci własne lub przysposobione. Przy czym odliczenie kwoty ulgi dotyczy obojga rodziców i może być odliczone od podatku jednego z rodziców lub od podatku obojga (rodziców).
- Literalne brzmienie tego zapisu wskazuje, że ulga powinna przysługiwać rodzicowi składającemu indywidualne zeznanie podatkowe lub rodzicom (małżonkom będącym równocześnie rodzicami dziecka), którzy składają wspólne zeznanie podatkowe - mówi Marcin Retka. Jak wskazuje nasz rozmówca - wówczas ulga będzie odliczana odpowiednio od podatku jednego z rodziców lub od podatku obojga rodziców.
- Mając powyższe na uwadze kluczowy dla skorzystania z ulgi jest warunek, czy rozliczający się wspólnie małżonkowie są jednocześnie rodzicami dziecka - uważa Marcin Retka.
W ocenie eksperta fakt, że pozostają małżeństwem nie będzie w tej sytuacji istotny dla skorzystania z ulgi.
- Jeżeli zatem matka nie osiągnęła przychodu, a zeznanie podatkowe składane jest wspólnie z małżonkiem, który nie jest ojcem dziecka oraz nie przysposobił dziecka podatek obliczony w tym zeznaniu będzie podatkiem wspólnym małżonków, a nie podatkiem wspólnym rodziców. Właśnie ten fakt wyklucza możliwość skorzystania z ulgi - twierdzi Marcin Retka.
1145,08 zł wynosi wysokość ulgi prorodzinnej, którą można odliczyć w zeznaniu podatkowym za 2007 rok
Ważne!
Podatnik ma prawo odliczyć kwotę ulgi, jeżeli w roku podatkowym wychowywał dzieci własne lub przysposobione. Odliczenie kwoty ulgi może być odliczone od podatku jednego z rodziców lub od podatku obojga (rodziców)