PORADA

W zakresie zwrotu osobom fizycznym części VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych obowiązują dwa podstawowe limity: dla inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę (wyższy) i niewymagającej pozwolenia (niższy). Podatnik ponosi obecnie wydatki związane z pozwoleniem na budowę. Czy wykorzystując limit w kwocie przewyższającej pułap określony dla inwestycji niewymagających pozwolenia, nie będzie już miał możliwości uzyskania zwrotu z tytułu takich wydatków, czy też limity te funkcjonują niezależnie?

Zygmunt Tabisz, doradca podatkowy, partner w Kancelarii Doradców Podatkowych Tabisz, Ferensztajn, Węgrzyn, Jarosz, Kędzior, Płaneta wskazuje, że zgodnie z nowelizowaną 1 stycznia 2008 r. treścią przepisu art. 3 ust. 6a ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym limity kwoty zwrotu obliczone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie (art. 3 ust. 5 i 6) dotyczą okresów pięcioletnich liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku.

- Analiza treści regulacji prowadzi do wniosku, że podatnik, który w okresie pięciu lat, licząc od daty złożenia pierwszego wniosku o zwrot VAT, poniesie wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z budownictwem mieszkaniowym, ma do wykorzystania dwa limity kwot - mówi Zygmunt Tabisz.

Ekspert wyjaśnia, że pierwszy z nich wynika z przemnożenia 12,295 proc. przez iloczyn 70 mkw powierzchni użytkowej i ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ostatnio ogłoszonej przez GUS przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, i dotyczy inwestycji związanych z wydatkami wymagającymi pozwolenia na budowę. Drugi wynika z przemnożenia 12,295 proc. przez iloczyn 30 mkw. powierzchni użytkowej i ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ostatnio ogłoszonej przez GUS przed kwartałem złożenia wniosku, w przypadku inwestycji związanych z wydatkami niewymagającymi pozwolenia na budowę. Odrębne limity obowiązują w odniesieniu do osób, które w latach 2004-2005 korzystały z ulg mieszkaniowych regulowanych w ustawie o PIT.

- Oznacza to, że w przypadku gdy w okresie pięcioletnim przekroczony zostanie limit kwoty możliwego zwrotu VAT, wynikający z wydatków wymagających wydania pozwolenia na budowę, to osobie fizycznej przysługuje zwrot VAT wynikający z limitu określonego dla inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę - twierdzi Zygmunt Tabisz.

Nasz rozmówca podkreśla, że trzeba pamiętać o tym, iż zgodnie z przepisem przejściowym zawartym w art. 5 noweli z 19 września 2007 r. (Dz.U. nr 192, poz. 1382), art. 3 ust. 6a w nowym brzmieniu uwzględniającym pięcioletnie limity zwrotu ma zastosowanie do wniosków złożonych od 1 stycznia 2006 r.

3041 złotych wynosi cena 1 mkw. potrzebna do wyliczenia aktualnych limitów

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl