Minister powiedziała, że z jej spotkań z przedsiębiorcami wynika, iż dla podatników stawki podatkowe są ważne, niemniej sen z powiek spędza im wysoki poziom skomplikowania systemu, stwarzający problemy nawet doradcom podatkowym.

Dlatego w resorcie finansów zdefiniowano nowe podejście do systemu podatkowego, opisane jako 3P – system prosty, przyjazny, przejrzysty. Czerwińska zaznaczyła, że to koncepcja niezwykle istotna dla podatników-przedsiębiorców, ale także dla administracji.