ZMIANA PRAWA

W sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektów ustaw o zmianie ustawy o rachunkowości. Obydwa projekty (rządowy i poselski autorstwa Platformy Obywatelskiej) mają na celu zminimalizowanie barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej przez małych i średnich przedsiębiorców. Zmiana ma umożliwić większej liczbie przedsiębiorców zachowanie uprawnienia do prowadzenia tzw. uproszczonej rachunkowości w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dzięki temu firmy unikną wzrostu kosztów obsługi finansowo-księgowej.

W obu projektach nowelizacji zaproponowano podwyższenie ustawowego progu z 800 tys. do 1,2 mln euro. Projekt rządowy idzie jednak o krok dalej. Umożliwia on podmiotom, które ze względu na przekroczenie ustawowego progu, z dniem 1 stycznia 2008 r. musiały przejść na pełną rachunkowość, powrót do księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z proponowanym przepisem firmy nie będą obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych i będą mogły z powrotem zaprowadzić księgę przychodów i rozchodów, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wejdzie w życie nowelizacja. W takim przypadku dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki na podatek dochodowy ustala się w sposób przewidziany dla podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, z uwzględnieniem dochodu wynikającego z uprzednio prowadzonych ksiąg rachunkowych. Do określenia podstawy obliczenia podatku za 2008 rok będzie przyjmowany dochód ustalony na podstawie obydwu ewidencji. Oba projekty trafią do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.