NOWOŚĆ

Podatek akcyzowy na papierosy płacony jest w systemie kwotowo-procentowym. Stawka akcyzy na papierosy wynosi 91 zł za każdy 1 tys. sztuk i 37,92 proc. maksymalnej ceny detalicznej.

W przypadku gdy należna kwota podatku akcyzowego, wyliczona na podstawie stawek, jest niższa od minimalnej stawki akcyzy na papierosy, określonej przez ministra finansów, stosuje się minimalną stawkę akcyzy na papierosy.

Minister finansów może wprowadzić stawkę minimalną podatku akcyzowego od papierosów w wysokości 90 proc. całkowitej kwoty podatku akcyzowego naliczonego od ceny równej najpopularniejszej kategorii cenowej. Uwzględnia przy tym: przebieg realizacji budżetu, sytuację rynkową w obrocie wyrobami tytoniowymi, sytuację poszczególnych grup podatników. Minister skorzystał z tej możliwość publikując rozporządzenie z 7 marca 2008 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy (Dz.U. nr 48, poz. 283), które wejdzie w życie 5 kwietnia 2008 r. Na podstawie nowego rozporządzenia minimalna stawka akcyzy na papierosy wynosi 181,72 zł za każdy 1 tys. sztuk. Poprzednio obowiązywało rozporządzenie, które wprowadziło minimalną stawkę na poziomie 146,33 zł.