Resort finansów w komunikacie na stronie internetowej wskazuje, że podatnicy, którzy są uprawnieni do skorzystania z ulgi na dzieci i składają wraz z zeznaniem podatkowym za 2008 r. załącznik PIT/O, nie mają obowiązku wypełniania części E tego druku. Informacja o tym znajduje się zarówno na formularzu (w treści przypisu czwartego), jak i na stronie siódmej w broszurze informacyjnej do tego załącznika.

Część E formularza jest przeznaczona do rozliczenia ulgi prorodzinnej na nowych zasadach (wysokość ulgi będzie proporcjonalna do liczby miesięcy opieki nad dzieckiem). Obowiązują one od 2009 r. i będą miały zastosowanie w rozliczeniu za rok.

"Błąd ten będzie można naprawić poprzez złożenie korekty zeznania podatkowego"

Ministerstwo informuje, że jeśli podatnik wypełni część E formularza - nie będzie wzywany do urzędu skarbowego, gdyż nie jest to błąd wymagający korekty. Jeśli w rozliczeniu za 2008 r. zastosuje nowe zasady - nie straci prawa do ulgi w wysokości obowiązującej dla rozliczenia za 2008 r.

"Błąd ten będzie mógł naprawić poprzez złożenie korekty zeznania podatkowego. Czynności tej można dokonać w każdym czasie, aż do chwili przedawnienia zobowiązania podatkowego za dany rok" - wyjaśnia MF.

Resort tłumaczy, że określając wzory formularzy MF bierze pod uwagę przede wszystkim obowiązujące przepisy podatkowe, ale również stara się, aby ich konstrukcja miała charakter uniwersalny, tak aby mogły one służyć podatnikom przez kilka lat.