Grecja przyznaje ulgi i odliczenia zarówno od podatku, jak i dochodu w związku z prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz z wychowaniem dzieci.
RAPORT
Grecja, podobnie jak większość krajów Unii Europejskiej, przewiduje w swoim systemie ulgi i odliczenia od podatku (oraz od dochodu) związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz wychowaniem dzieci. Według Izabelli Budek, konsultanta w dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers, tak jak w większości krajów UE, ulgi i odliczenia przysługują generalnie rezydentom podatkowym Grecji, czyli osobom, które deklarują i opodatkują w Grecji swoje dochody.
- Także nierezydenci podatkowi Grecji mogą skorzystać z ulg i odliczeń podatkowych pod warunkiem jednak, że ich dochód przynajmniej w 90 proc. ma źródło w Grecji lub są obywatelami UE - tłumaczy Izabella Budek.

Dodatki na dziecko

Grecja zapewnia także swoim obywatelom świadczenia pieniężne wypłacane z budżetu państwa. Z informacji od naszej rozmówczyni z PricewaterhouseCoopers, wiadomo, że generalnie dodatki na dziecko finansowane przez państwo przysługują rodzicom dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia (lub 22 roku życia, jeśli dziecko nadal się uczy). Dodatek ten otrzymują także rodzice dziecka niepełnosprawnego i świadczenie to jest nielimitowane, jeśli upośledzenie dziecka zostało stwierdzone przed 18 rokiem życia.
- Świadczenie na dziecko przysługuje osobom mającym miejsce zamieszkania w Grecji lub osobom z Unii. Kwota dziennego dodatku wynosi: na jedno dziecko 5,87 euro, na dwoje dzieci 18 euro, na troje dzieci 40 euro, na czworo dzieci 48 euro. Na każde następne dziecko przysługuje dodatkowo kwota 8,07 euro - stwierdza Izabella Budek.
Dodaje, że ponadto matka może otrzymać zasiłek macierzyński. Taki dodatek należy się kobietom na 56 dni przed i 63 dni po urodzenia dziecka. Kwota tego zasiłku może wahać się od 38,25 euro do 53,55 euro dziennie (świadczenie to zależy od liczby już posiadanych dzieci).

Odliczenia podatkowe

Prawodawstwo podatkowe Grecji przewiduje także pomoc dla rodziców w postaci odliczeń od podatku i od dochodu. Izabella Budek podkreśla, że w katalogu odliczeń od podatku do zapłaty wyróżniamy:
• odliczenie 15-proc. rocznego kosztu wynajmu mieszkania przez podatnika wraz z rodziną (limit odliczenia: 1,1 tys. euro); uprawnienie do tego odliczenia przysługuje wyłącznie wtedy, gdy podatnik sam opłaca te koszty;
• odliczenie 15-proc. rocznego kosztu wynajmu mieszkania dla studiujących w Grecji dzieci podatnika (limit odliczenia: 1,1 tys. euro);
• odliczenie 15-proc. kwoty odsetek zapłaconych przez podatnika od kredytu mieszkaniowego hipotecznego;
• odliczenie 15-proc. kwoty odsetek zapłaconych przez podatnika od kredytu hipotecznego związanych z konserwacją i modernizacją budynków mieszkalnych;
• odliczenie 20-proc. rocznych kosztów związanych z dokształcaniem się (w tym np. na naukę języków obcych) podatnika lub jego dzieci (limit odliczenia: 1,1 tys. euro);
• odliczenie 20-proc. rocznych wydatków na leczenie podatnika oraz jego rodziny (limit odliczenia: 6 tys. euro).
Natomiast w kategorii odliczeń od dochodu do opodatkowania zaliczamy:
• odliczenie kwoty 1,9 tys. euro dla podatnika i osoby upośledzonej, która pozostaje na utrzymaniu podatnika, pod warunkiem że stopień inwalidztwa wynosi ponad 67 proc.;
• ulga na dzieci - odliczenie od dochodu do opodatkowania wzrasta o 1 tys. euro przy pierwszym dziecku, o 2 tys. euro przy drugim dziecku oraz o 10 tys. euro na troje dzieci, a od czwartego dziecka wzrasta o kolejny 1 tys. euro.