Polak uzyskał w 2007 roku dochody, pracując tylko na Węgrzech. Czy może się rozliczyć w Polsce z żoną?
Podatnik może rozliczyć się wspólnie z żoną, ale trzeba brać pod uwagę to, że dochody z Węgier męża co prawda są zwolnione w Polsce z podatku, ale będą wpływały na obliczenie tzw. stopy procentowej. Może się to okazać niekorzystne, gdyż stopa procentowa będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych przez żonę w Polsce. Bardziej korzystne będzie rozliczenie się żony oddzielnie. Należy przypomnieć, że umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarta przez Polskę z Węgrami zawiera metodę wyłączenia z progresją. Dochody uzyskane z pracy na Węgrzech są więc zwolnione z podatku w Polsce. Jeśli podatnik uzyskał dochody tylko na Węgrzech, to nie musi ich rozliczać w Polsce i składać zeznania podatkowego. Przy czym jeśli oprócz zarobków węgierskich uzyskał też dochód opodatkowany w Polsce, zagraniczne dochody będą miały wpływ na obliczenie stopy procentowej, która będzie miała zastosowanie do wyliczenia podatku od dochodów polskich.
Podstawa prawna