Polak uzyskał w 2007 roku dochody, pracując tylko na Węgrzech. Czy może się rozliczyć w Polsce z żoną?
Podatnik może rozliczyć się wspólnie z żoną, ale trzeba brać pod uwagę to, że dochody z Węgier męża co prawda są zwolnione w Polsce z podatku, ale będą wpływały na obliczenie tzw. stopy procentowej. Może się to okazać niekorzystne, gdyż stopa procentowa będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych przez żonę w Polsce. Bardziej korzystne będzie rozliczenie się żony oddzielnie. Należy przypomnieć, że umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarta przez Polskę z Węgrami zawiera metodę wyłączenia z progresją. Dochody uzyskane z pracy na Węgrzech są więc zwolnione z podatku w Polsce. Jeśli podatnik uzyskał dochody tylko na Węgrzech, to nie musi ich rozliczać w Polsce i składać zeznania podatkowego. Przy czym jeśli oprócz zarobków węgierskich uzyskał też dochód opodatkowany w Polsce, zagraniczne dochody będą miały wpływ na obliczenie stopy procentowej, która będzie miała zastosowanie do wyliczenia podatku od dochodów polskich.
Podstawa prawna
• Art. 24 Konwencji zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 1995 r. nr 125, poz. 602 z późn. zm.).
Mąż od maja do grudnia 2007 r. pracował w Wielkiej Brytanii. Przed majem pracował przez parę dni w Polsce. Czy ma się rozliczać w Wielkiej Brytanii czy w Polsce?
Podatnik, który uzyskiwał w 2007 roku dochody w Wielkiej Brytanii i Polsce, będzie musiał złożyć zeznanie roczne w kraju. W zeznaniu składanym w Polsce wykaże dochody uzyskane w Polsce i zastosuje do ich opodatkowania tzw. stopę procentową, którą oblicza się przy uwzględnieniu dochodów zagranicznych (dochody zagraniczne są co prawda zwolnione z podatku, ale służą do wyliczenia tej stopy). Rozliczenia polskich dochodów podatnik powinien dokonać na druku PIT-36 (wraz z załącznikiem PIT/ZG). Natomiast z dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii obowiązek pobierać zaliczki na podatek miał angielski pracodawca. Rozliczenie roczne w Wielkiej Brytanii w formie własnoręcznie złożonego zeznania będzie więc wymagane, gdy przepisy angielskie przewidują taki obowiązek.
Podstawa prawna
• Art. 22 konwencji zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz.U. z 2006 r. nr 250, poz. 1840).
W 2007 roku pracowałem w Kanadzie i USA, ale siedziba firmy znajduje się w Szkocji, tam jest moje miejsce pracy i stamtąd dostaję pensję. Nie pracuję w Polsce i nie mam tu żadnych dochodów. Czy mam się rozliczać w Polsce?
Nie, jeśli w Polsce podatnik nie uzyskał dochodów opodatkowanych PIT, to nie musi składać zeznania rocznego i rozliczać zagranicznych dochodów. Wszystko za sprawą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, która łączy Polskę z Wielką Brytanią (która to umowa ma zastosowanie również do Szkocji). W umowie tej zawarto metodę unikania podwójnego opodatkowania, tzw. metodę wyłączenia z progresją, która przewiduje zwolnienie z podatku dla zagranicznych dochodów. Przy czym złożenie zeznania rocznego w Polsce byłoby wymagane, gdyby podatnik uzyskał w ciągu roku zarówno dochody polskie, jak i zagraniczne. W tym jednak przypadku takiego obowiązku nie ma.
Podstawa prawna
• Art. 22 konwencji zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. z 2006 r. nr 250, poz. 1840).