SONDA

Liczba wniosków o zwrot akcyzy zapłaconej od samochodów sprowadzonych z zagranicy w okresie od 1 maja 2004 r. do 30 listopada 2006 r. spada. W niektórych regionach Polski do końca I kwartału 2009 r. zostaną zakończone postępowania dotyczące rozliczenia tego typu nadpłat. Takie wnioski płyną z sondy GP przeprowadzonej w izbach celnych.

Przypomnijmy, że podatnicy mogą od 19 lipca 2008 r. wnioskować o zwrot akcyzy od sprowadzonego z zagranicy do Polski samochodu osobowego na podstawie przepisów specjalnej ustawy z 9 maja 2008 r. o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego (Dz.U. nr 118, poz. 745).

Mniej chętnych

Z danych zebranych dla nas przez izby celne wynika, że zainteresowanie zwrotem akcyzy od sprowadzonych z zagranicy samochodów osobowych jest coraz mniejsze.

Marzena Siemieniuk z Izby Celnej w Białej Podlaskiej podaje, że w urzędach celnych podległych Izbie Celnej w Białej Podlaskiej liczba składanych wniosków o zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów zmalała w porównaniu z okresem bezpośrednio po wprowadzeniu przepisów specjalnej ustawy.

- Spadek kształtuje się na poziomie ok. 70 proc. - stwierdza Marzena Siemieniuk.

Według Marzeny Kamińskiej z Izby Celnej w Toruniu od początku IV kwartału 2008 r. liczba składanych wniosków o zwrot nadpłaty z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego w Izbie Celnej w Toruniu przyjęła tendencję zniżkową.

- Obecnie liczba składanych wniosków zdecydowanie spadła i kształtuje się na średnim poziomie 40 wniosków miesięcznie - podkreśla Marzena Kamińska.

Również Tomasz Kierski z Izby Celnej w Krakowie wyjaśnia, że największa liczba wniosków wpłynęła w sierpniu 2008 r. - 868. Było to spowodowane upływem terminu składania wniosków. Podatnicy składali je wtedy, aby otrzymać odsetki za cały okres nadpłaty.

- W styczniu 2009 r. wpłynęło tylko 310 wniosków - mówi Tomasz Kierski.

Podobnie było w województwie wielkopolskim. Według Cezarego Kosmana z Izby Celnej w Poznaniu najwięcej wniosków wpłynęło w okresie sierpień-październik 2008 r., natomiast od listopada 2008 r. można zaobserwować pewną stabilizację na poziomie około 300 wniosków miesięcznie.

Są też regiony kraju, gdzie składanie wniosków o zwrot akcyzy przebiega na stałym poziomie. Przykładem jest Mazowsze. Piotr Tałałaj z Izby Celnej w Warszawie podkreśla, że w 2008 roku złożono tam 5525 wniosków o zwrot akcyzy za samochody.

- Nie zauważyliśmy szczególnych okresów zwiększenia liczby wniosków. Składanych jest około 400 takich dokumentów miesięcznie - stwierdza Piotr Tałałaj.