■  NOWELIZACJA USTAWY O DORADZTWIE PODATKOWYM. W czwartek na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych odbędzie się pierwsze czytanie rządowej nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym. Projekt stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 maja tego roku, który zakwestionował tryb wprowadzenia do ustawy przepisów uprawniających doradców do prowadzenia ewidencji podatkowych oraz przyznających im prawo wykonywania zawodu jako osób fizycznych lub wspólników spółek.

Więcej www.sejm gov.pl

■  SZKOLENIE Z ULG. 30 listopada, 28 grudnia 2007 r. oraz 25 stycznia, 29 lutego i 28 marca 2008 r. o godz. 10 naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście zaprasza podatników na bezpłatne szkolenia. Ich tematem będą: ulga z tytułu wychowywania dzieci, ulga dla honorowych dawców krwi, ulga na zakup leków oraz ulga z tytułu użytkowania sieci internet, które będą rozliczane za 2007 rok.

Więcej www.ussrodmiescie.lodz.pl

■  SZKOLENIE WE WROCŁAWIU. Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Stare Miasto zaprasza 22 listopada na spotkanie kierowane do podmiotów zatrudniających osoby fizyczne i dokonujących wpłat należności z tego tytułu. Tematem szkolenia będą prawa i obowiązki płatników PIT w świetle Ordynacji podatkowej oraz znowelizowanej ustawy o PIT. Spotkanie odbędzie się o godz. 9.00 w urzędzie przy ul. Inowrocławskiej 4.

Więcej www.is.wroc.pl

■  EGZAMIN DLA KSIĘGOWYCH. Najbliższy termin egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy został wyznaczony na 7, 8 i 15 grudnia. Aby się do niego zakwalifikować, należy przesłać odpowiednie dokumenty nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem do Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów, 00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12. Więcej www.mf.gov.pl

■  GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia, które zmienia rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjnoprawną. W projekcie uwzględniono zmianę ustawy o finansach publicznych, którą wprowadziła ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Więcej www.mf.gov.pl

■  PROPOZYCJE ZMIAN W NORWESKICH PRZEPISACH. W projekcie budżetu na 2008 rok, przedstawionym przez rząd norweski, znalazły się propozycje, które mogą mieć wpływ na norweskie inwestycje w krajach, w których obowiązują niskie podatki. Zaproponowane zmiany dotyczą przepisów o zwolnieniu kapitałowym i o kontrolowanych spółkach zagranicznych.

Więcej www.taxnews.pl