~ Jestem zatrudniona w dwóch firmach, otrzymałam dwa PIT-11. W jednym PIT-11 (należności ze stosunku pracy) koszty uzyskania przychodów mam 1529,66, a w drugim PIT-11 (umowa zlecenia) koszty uzyskania przychodu wynoszą 905,54 zł. Jakie mam wpisać kwoty w PIT-37? - pyta agaer na internetowym forum gazetaprawna.pl

Osoba otrzymująca przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy za pośrednictwem płatnika nie odprowadza samodzielnie zaliczek na podatek w ciągu roku. Do rozliczania wypłacanych kwot zobowiązany jest pracodawca, który zatrudnia pracownika. Podobnie osoba wykonująca zlecenie w ramach działalności wykonywanej osobiście nie rozlicza sama zaliczek na podatek. Pracodawca i zleceniodawca, którzy są osobami prawnymi, osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą (płatnicy) rozliczają za podatnika wypłacane kwoty pobierając składki ZUS, zaliczki na podatek i stosując koszty uzyskania przychodów. Po roku, gdy podatnik otrzyma ma PIT-11 jest zobowiązany do rozliczenia podatku na PIT-37. W ramach tego rozliczenia uwzględnia koszty, które mu przysługiwały.

Z pytania wynika, że ze stosunku pracy podatnikowi wpisano w PIT-11 koszty w kwocie 1529,66 zł, czyli koszty za jedenaście miesięcy dla osób, których miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy (139,06 zł miesięcznie). Z tego tytułu w rocznym PIT koszty nie mogą przekroczyć kwoty 1668,72 zł (139,06 zł x 12). Nie oznacza to jednak, że dotyczy to umów zlecenia. Do umów zlecenia mają zastosowanie nie koszty zryczałtowane, ale procentowe, które wynoszą 20 proc. lub 50 proc. uzyskanego przychodu. Oznacza to, że pracownicze koszty uzyskania przychodów w limicie rocznym 1668,72 zł nie są ograniczone kosztami z umów zlecenia. Wykazuje się je w oddzielnych rubrykach PIT-37, koszty pracownicze w poz. 40, a koszty ze zlecenia w poz. 48.

W konsekwencji w rozliczeniu PIT-37 należy zsumować w poz. 63 koszty pracownicze z PIT-11, czyli 1529,66 zł, z kosztami zlecenia z drugiego PIT-11, czyli 905,54 zł.