Podatniczka ma niesłyszące dziecko, które mimo rehabilitacji nie mówi. Żeby porozumiewać się z córką, podatniczka zapisała się na kurs języka migowego.

- Czy koszt kursu języka migowego mogę odliczyć w swoim zeznaniu podatkowym - pyta pani Magdalena z Zielonej Góry w liście do redakcji.

Niestety, podatniczka nie będzie mogła odliczyć od dochodu wydatków poniesionych na kurs języka migowego dla siebie.

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT od dochodu można odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Ulga rehabilitacyjna przysługuje podatnikom, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9120 zł. W analizowanym przypadku poniesione wydatki nie dotyczą osoby niepełnosprawnej, która pozostaje na utrzymaniu rodzica. Nie są jej niezbędne w rehabilitacji. Podatniczka nie może więc wydatków na kurs języka migowego odliczyć w rocznym PIT.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).