Ulga odsetkowa polega na odliczeniu od dochodu wydatków poniesionych na spłatę kredytu lub pożyczki mieszkaniowej. Każdego roku podatnik musi zadbać o wystawienie przez bank (ewentualnie SKOK) zaświadczenia o wysokości odsetek zapłaconych w danym roku podatkowym. To nie tylko znacząco ułatwi wypełnienie rozliczenia rocznego, lecz także pozwoli uniknąć kłopotów w przypadku kontroli. Zgodnie z przepisami podatnik ma prawo do odliczenia tylko odsetek faktycznie zapłaconych w danym roku podatkowym. Ponadto jednym z warunków skorzystania z ulgi jest posiadanie zaświadczenia wystawionego przez bank lub SKOK. Z dokumentu tego powinna wynikać kwota zapłaconych odsetek, termin dokonania ich spłat oraz imię i nazwisko osoby spłacającej kredyt wraz z odsetkami. Problem z odliczeniem odsetek mogą mieć osoby, które wspólnie zaciągnęły kredyt. Dotyczy to sytuacji, gdy umowę kredytową podpisały dwie osoby, ale kredyt jest spłacany z konta tylko jednej z nich. W takim przypadku druga osoba nie będzie mogła udokumentować wydatku. Bank wystawi zaświadczenie tylko na nazwisko osoby, która jest właścicielem konta. W takim przypadku, nawet jeśli w rzeczywistości kredyt jest spłacany wspólnie, organy podatkowe odmówią jednej osobie prawa do ulgi odsetkowej.

O wydanie zaświadczenia najlepiej wystąpić do banku tuż po zakończeniu roku, choć niektóre banki same wystawiają dokumenty w kolejnych latach korzystania z ulgi.

Zaświadczenia nie należy wysyłać do urzędu skarbowego. Jednak podatnik musi je przechowywać na wypadek kontroli do czasu przedawnienia zobowiązania za dany rok.