Tylko na pozór najkorzystniejszym wariantem opodatkowania przychodów z najmu jest skorzystanie z 8,5-proc. ryczałtu. Przy wysokich przychodach, przekraczających równowartość 4 tys. euro, oraz przy bardzo wysokich kosztach najmu lepszym rozwiązaniem może być podatek wyliczany według skali.

W wynajmowane lokale mieszkalne trzeba sporo inwestować. Wówczas może okazać się, że korzystniejsze jest opodatkowanie najmu na zasadach ogólnych. Często z najmem lokali użytkowych wiążą się spore koszty, które mocą umowy zawartej między wynajmującym a najemcą obciążają właściciela, czyli podatnika uzyskującego przychód albo dochód z najmu. W takim przypadku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wcale nie musi być lepszą formą opodatkowania niż podatek według skali.

Wielu podatników godzi się wynajmować lokale nieomalże po kosztach własnych, byle uwolnić się od opłat czynszowych. W takim przypadku możliwe jest, że opodatkowanie na podstawie skali podatkowej da niższe zobowiązanie podatkowe niż ryczałt.

Kosztem mogącym mieć kluczowy wpływ na ustalenie opłacalności konkretnego sposobu opodatkowania przychodów z najmu może być możliwość skorzystania z amortyzacji. Największe efekty można osiągnąć stosując amortyzację przyspieszoną, i to w przypadku lokali mieszkalnych. W większości takich przypadków opodatkowanie według skali podatkowej będzie dla podatnika korzystniejsze.

Nieopłacalność ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych można wykazać, gdy podatnik skorzysta z amortyzacji metodą uproszczoną, decydując się w konsekwencji na opodatkowanie dochodów z najmu według skali podatkowej.

Podatnicy mogą ustalić wartość początkową budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych: wynajmowanych, wydzierżawianych albo używanych przez właściciela na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, przyjmując w każdym roku podatkowym wartość stanowiącą iloczyn metrów kwadratowych wynajmowanej, wydzierżawianej lub używanej przez właściciela powierzchni użytkowej tego budynku lub lokalu i kwoty 988 zł. Bez żadnych dodatkowych formalności koszt każdego metra kwadratowego wynajmowanej powierzchni można rocznie obciążyć kwotą 14,82 zł. Jeśli więc przedmiotem najmu jest 30-metrowe mieszkanie, robi się z tego już 444,60 zł. Przy niezbyt dużych przychodach z najmu możliwość obciążenia kosztów takim wydatkiem może przesądzać o opłacalności wyboru formy opodatkowania.

Ważne!

Na ustalenie opłacalności sposobu opodatkowania przychodów z najmu ma wpływ możliwość skorzystania z amortyzacji