Podatnicy akcyzy

Podatnikami akcyzy od energii elektrycznej będą podmioty, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec których zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu. Jak podaje nam Radosław Pietrzak, doradca podatkowy, starszy konsultant w zespole podatków pośrednich Deloitte Doradztwo Podatkowe, będą to: podmioty sprzedające energię nabywcy końcowemu na terytorium kraju; podmioty, u których występuje opodatkowane zużycie energii elektrycznej; podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej jako nabywca końcowy - w tym przypadku jako podatnik może występować również podmiot reprezentujący; podmioty dokonujące importu energii elektrycznej jako nabywca końcowy.

- Jednak w przypadku dokonywania nabycia wewnątrzwspólnotowego jako podatnik co do zasady występuje podmiot reprezentujący - stwierdza Radosław Pietrzak.

Tłumaczy, że jest to podmiot wyznaczony przez podmiot zagraniczny dostarczający energię do nabywcy końcowego na terytorium kraju, który spełnia następujące warunki: posiada siedzibę na terytorium kraju; złożył zgłoszenie rejestracyjne, w którym wskaże reprezentowany przez niego podmiot zagraniczny; spełnia warunki z art. 48 ust. 1 pkt 2-4 nowej ustawy akcyzowej.

Nabywca końcowy będzie z tytułu dokonywanego na jego rzecz nabycia wewnątrzwspólnotowego podatnikiem akcyzy tylko, gdy: nie wyznaczono podmiotu reprezentującego; organy podatkowe odmówiły przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podmiotu reprezentującego; nieprzesłana została w terminie 14 dni od otrzymania przez nabywcę końcowego kopia faktury do podmiotu reprezentującego.

- Wszyscy podatnicy akcyzy są zobowiązani co do zasady przed wykonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu zarejestrować się dla potrzeb tego podatku, a następnie dokonywać stosownych aktualizacji danych objętych rejestracją - mówi Anna Stachura, doradca podatkowy, menedżer w zespole podatków pośrednich Deloitte Doradztwo Podatkowe.

Przestrzega jednak, że rejestracja nie dotyczy już podatników zarejestrowanych jako podatnicy akcyzy na gruncie obecnie obowiązujących przepisów. Podmioty te traktowane są jako zarejestrowani podatnicy od 1 marca 2009 r.

Obowiązek podatkowy

Eksperci Deloitte zwracają jeszcze uwagę na nowe regulacje w zakresie obowiązku podatkowego, który powstaje w związku z rozliczaniem energii elektrycznej. Jak podkreśla Anna Stachura, obowiązek podatkowy będzie powstawał z dniem:

• wydania energii elektrycznej nabywcy końcowemu w przypadku sprzedaży energii elektrycznej na terytorium kraju;

• nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;

• zużycia energii elektrycznej, jeśli zużycie podlega opodatkowaniu;

• powstania długu celnego w przypadku importu energii elektrycznej przez nabywcę końcowego.

Nowa ustawa akcyzowa przewiduje odmienne od dotychczasowego zasady deklarowania zobowiązania podatkowego, które nie będą wprost związane z powstającym obowiązkiem podatkowym.