SONDA

Podatnicy, którzy zarabiali za granicą w latach 2003-2007 i nie rozliczyli zagranicznych zarobków w Polsce, mimo że mieli taki obowiązek, mogli do 6 lutego składać wnioski o przyznanie abolicji podatkowej. Ze wstępnych danych izb skarbowych zebranych dla GP wynika, że z rozwiązań abolicyjnych skorzystało kilka tysięcy podatników i częściej prosili oni o umorzenie zaległości podatkowych niż o zwrot części podatku.

Duże zainteresowanie

Z abolicji podatkowej mogli skorzystać również podatnicy, którzy pracowali poza Polską w 2002 roku. Jednak takie osoby wnioski o abolicję składały do 6 października 2008 r. Wtedy z tej możliwości skorzystało zaledwie kilkaset osób w całej Polsce. Większe zainteresowanie abolicją dotyczy lat 2003-2007. Nasi rozmówcy z izb skarbowych sugerują, że powodem tego może być fakt, że po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku rozpoczęła się masowa emigracja zarobkowa.

Z danych Marty Szpakowskiej z Izby Skarbowej w Lublinie wynika, że do 10 lutego wpłynęło 4617 wniosków abolicyjnych, z czego ok. 80 proc. dotyczy umorzenia podatku.

Radosław Hancewicz z Izby Skarbowej w Białymstoku stwierdza, że do urzędów w województwie podlaskim wpłynęło łącznie 2465 wniosków abolicyjnych.

- W związku z tym, że najwięcej wniosków trafiło do urzędów w ostatnim tygodniu przed datą graniczną, czyli przed 6 lutego, urzędy zdążyły do tej pory rozpatrzyć 310 wniosków. 160 z nich dotyczyło zwrotu części podatku, a 150 umorzenia zaległości - podkreśla Radosław Hancewicz.

- Wśród najczęściej wymienianych krajów zdecydowanym liderem jest Wielka Brytania. Następnie Austria. Często wymieniano także Islandię i Holandię. Potem Kazachstan, Irlandię i USA - podaje Monika Sala-Szczypińska z Izby Skarbowej w Krakowie.

Więcej umorzeń

Praktycznie w każdym województwie powtarza się schemat: podatnicy we wnioskach abolicyjnych częściej wnioskowali o umorzenie długu wobec fiskusa.

- Z informacji uzyskanych z urzędów skarbowych województwa kujawsko-pomorskiego wynika, że ogółem złożono 6436 wniosków, z czego 1986 dotyczyło zwrotu podatku, a 4550 umorzenia zaległości podatkowej - mówi Maciej Cichański z Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Również Małgorzata Brzoza z Izby Skarbowej w Szczecinie stwierdza, że spośród wniosków złożonych w 2008 roku 767 dotyczyło zwrotu podatku, 331 dotyczyło umorzenia zaległości podatkowej. W niektórych wnioskach podatnicy występowali jednocześnie o zwrot podatku i umorzenie zaległości. Natomiast spośród wniosków złożonych w 2009 roku większość dotyczyła umorzenia zaległości podatkowej.

Podobnie jest na Mazowszu. Agnieszka Żukowska z Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnia, że liczba wniosków abolicyjnych dotyczących lat 2003-2007 złożonych w urzędach skarbowych województwa mazowieckiego na 16 lutego to 6632, w tym: 4360 wniosków dotyczących umorzenia, 2220 wniosków dotyczących zwrotu podatku, 49 wniosków dotyczących umorzenia zaległości i zwrotu podatku, trzy wnioski bez sprecyzowanego określenia, czy dotyczą umorzenia zaległości czy zwrotu podatku.