Podatnicy, którzy do 6 lutego złożyli w urzędach skarbowych wnioski o abolicję podatkową, częściej prosili o umorzenie zaległości podatkowej niż o zwrot podatku - wynika z danych izb skarbowych.
SONDA
Podatnicy, którzy zarabiali za granicą w latach 2003-2007 i nie rozliczyli zagranicznych zarobków w Polsce, mimo że mieli taki obowiązek, mogli do 6 lutego składać wnioski o przyznanie abolicji podatkowej. Ze wstępnych danych izb skarbowych zebranych dla GP wynika, że z rozwiązań abolicyjnych skorzystało kilka tysięcy podatników i częściej prosili oni o umorzenie zaległości podatkowych niż o zwrot części podatku.

Duże zainteresowanie

Z abolicji podatkowej mogli skorzystać również podatnicy, którzy pracowali poza Polską w 2002 roku. Jednak takie osoby wnioski o abolicję składały do 6 października 2008 r. Wtedy z tej możliwości skorzystało zaledwie kilkaset osób w całej Polsce. Większe zainteresowanie abolicją dotyczy lat 2003-2007. Nasi rozmówcy z izb skarbowych sugerują, że powodem tego może być fakt, że po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku rozpoczęła się masowa emigracja zarobkowa.
Z danych Marty Szpakowskiej z Izby Skarbowej w Lublinie wynika, że do 10 lutego wpłynęło 4617 wniosków abolicyjnych, z czego ok. 80 proc. dotyczy umorzenia podatku.
Radosław Hancewicz z Izby Skarbowej w Białymstoku stwierdza, że do urzędów w województwie podlaskim wpłynęło łącznie 2465 wniosków abolicyjnych.
- W związku z tym, że najwięcej wniosków trafiło do urzędów w ostatnim tygodniu przed datą graniczną, czyli przed 6 lutego, urzędy zdążyły do tej pory rozpatrzyć 310 wniosków. 160 z nich dotyczyło zwrotu części podatku, a 150 umorzenia zaległości - podkreśla Radosław Hancewicz.
- Wśród najczęściej wymienianych krajów zdecydowanym liderem jest Wielka Brytania. Następnie Austria. Często wymieniano także Islandię i Holandię. Potem Kazachstan, Irlandię i USA - podaje Monika Sala-Szczypińska z Izby Skarbowej w Krakowie.

Więcej umorzeń

Praktycznie w każdym województwie powtarza się schemat: podatnicy we wnioskach abolicyjnych częściej wnioskowali o umorzenie długu wobec fiskusa.
- Z informacji uzyskanych z urzędów skarbowych województwa kujawsko-pomorskiego wynika, że ogółem złożono 6436 wniosków, z czego 1986 dotyczyło zwrotu podatku, a 4550 umorzenia zaległości podatkowej - mówi Maciej Cichański z Izby Skarbowej w Bydgoszczy.
Również Małgorzata Brzoza z Izby Skarbowej w Szczecinie stwierdza, że spośród wniosków złożonych w 2008 roku 767 dotyczyło zwrotu podatku, 331 dotyczyło umorzenia zaległości podatkowej. W niektórych wnioskach podatnicy występowali jednocześnie o zwrot podatku i umorzenie zaległości. Natomiast spośród wniosków złożonych w 2009 roku większość dotyczyła umorzenia zaległości podatkowej.
Podobnie jest na Mazowszu. Agnieszka Żukowska z Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnia, że liczba wniosków abolicyjnych dotyczących lat 2003-2007 złożonych w urzędach skarbowych województwa mazowieckiego na 16 lutego to 6632, w tym: 4360 wniosków dotyczących umorzenia, 2220 wniosków dotyczących zwrotu podatku, 49 wniosków dotyczących umorzenia zaległości i zwrotu podatku, trzy wnioski bez sprecyzowanego określenia, czy dotyczą umorzenia zaległości czy zwrotu podatku.Kwoty z abolicji

Kwoty wynikające z przyznania abolicji podatkowej są różne. Czasem są to umorzenia lub zwroty kilkuzłotowe, czasem sięgają tysięcy złotych.
Małgorzata Brzoza wylicza, że wydane do 11 lutego decyzje dotyczące zwrotu podatku opiewały na kwoty od 6 zł do ponad 40 tys. zł, natomiast decyzje dotyczące umorzenia zaległości opiewały na kwoty od 15 zł do prawie 21 tys. zł.
- Do tej pory urzędy z województwa podlaskiego zwróciły podatnikom w wyniku abolicji blisko 379 tys. zł oraz umorzyły zaległości na łączną kwotę ponad 1,1 mln zł - dodaje Radosław Hancewicz.
Natomiast Agnieszka Pawlak z Izby Skarbowej w Łodzi zwraca uwagę, że po weryfikacji wniosków najniższe kwoty zwrotów podatku to np. 2,90 zł, 9,70 zł, 19 zł, 41 zł; przykładowe najwyższe kwoty zwrotu to: 37 565 zł, 33 392 zł, 32 000 zł. Przykładowe najniższe kwoty umorzenia: 1zł, 7 zł, 28 zł, 70 zł. Przykładowe najwyższe kwoty umorzenia: 33 864 zł, 30 676 zł, 21 896 zł.

Błędy we wnioskach

Pracownicy izb skarbowych podkreślali również, że często dokumenty podatników, którzy chcieli skorzystać z abolicji, pozostawiały wiele do życzenia.
- Większość urzędów sygnalizuje, że wzywa podatników do złożenia wyjaśnień w związku ze złożeniem wniosku o abolicję. Wezwania mieszczą się w przedziale 40-60 proc. Ale są też urzędy, które wzywają podatników w 90 proc. przypadków, jak np. Pierwszy Urząd Skarbowy w Krakowie. Na drugim biegunie są 15-proc. wezwania w stosunku do złożonych wniosków, jak np. Urząd Skarbowy w Nowym Targu - wylicza Monika Sala-Szczypińska.
Wśród popełnianych przez podatników błędów Agnieszka Żukowska wymienia niewskazanie kraju uzyskania dochodu/przychodu, niedołączanie do wniosku o umorzenie zaległości podatkowej zeznania podatkowego, wpisywanie wartości diet do kosztów uzyskania przychodów, wpisywanie błędnego adresu czy wpisanie we wniosku PIT-AZ zarówno dochodów uzyskanych za granicą, jak i w Polsce.
FORMY ABOLICJI
Abolicja podatkowa może przybrać jedną z trzech form:
• umorzenia zaległości podatkowej;
• zwrotu części podatku;
• jednoczesnego umorzenia zaległości i zwrotu części podatku.
6 października 2008 r. był ostatnim dniem na składanie wniosków o abolicję z zagranicznych zarobków za 2002 rok
6 lutego 2009 r. był ostatnim dniem na składanie wniosków o abolicję z zagranicznych zarobków za okres 2003-2007