Podatniczka cierpi z powodu skoliozy i zmian destrukcyjnych tarcz międzykręgowych odcinka szyjnego kręgosłupa i prawobocznego skrzywienia odcinka lędźwiowego kręgosłupa i została skierowana na rentę. Aby zapobiec skutkom braku systematycznej rehabilitacji, kupiła poduszkę.

- Czy zakup poduszki rehabilitacyjnej jest wydatkiem na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o PIT - pyta pani Helena z Legnicy.

Rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniające do odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem zawiera art. 26 ust. 7a ustawy o PIT.

Podatnik może odliczyć od dochodu wyłącznie wydatki na zakup sprzętu, urządzeń indywidualnego przeznaczenia niezbędnego w rehabilitacji oraz ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Określenie indywidualny sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne niezbędne w rehabilitacji oznacza, że można zaliczyć do nich tylko i wyłącznie sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne mające cechy sprzętu, urządzeń czy narzędzi o charakterze szczególnym, konieczne w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej i ułatwiające jej wykonywanie czynności życiowych. Oznacza to, że taki sprzęt musi posiadać właściwości leczniczo-rehabilitacyjne. Poduszka rehabilitacyjna ułatwia życie i jej użytkowanie poprawia egzystencję, ale jej zakup nie został wymieniony w katalogu wydatków na cele rehabilitacyjne określonym w ustawie o PIT. Nie kwestionując walorów jakościowych tej poduszki, należy podkreślić, że wyrób ten mieści się w kategorii dóbr powszechnego użytku, z których korzystać może ogół osób niezależnie od ewentualnej niepełnosprawności. Trudno zatem mówić o indywidualnym charakterze kupionego wyrobu. Podatniczka nie może odliczyć wydatku na poduszkę od swojego dochodu.

Podstawa prawna

• Art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).