W 2008 roku podatnik grał na kontraktach terminowych. Nie miał dochodów z żadnego innego tytułu.

- Czy rozliczając zyski z giełdy, będę mógł uwzględnić wydatki na użytkowanie internetu w domu? - pyta pan Jacek z Poznania.

Nie. Dochody, których źródłem są kapitały pieniężne, nie mogą być pomniejszone o wydatki na użytkowanie sieci internetowej.

Ulga internetowa, czyli prawo do odliczenia od dochodu wydatków ponoszonych na użytkowanie sieci internet w lokalu lub budynku, które są miejscem zamieszkania podatnika, nie ma zastosowania do każdego rodzaju dochodów. Katalog wydatków podlegających odliczeniu określa szczegółowo art. 26 ust. 1 ustawy o PIT. Przepis ten wyłącza możliwość odliczenia wydatków na internet m.in. od dochodów z papierów wartościowych - obliczanych zgodnie z art. 30b tej ustawy. Oznacza to, że rozliczając tego typu dochody na formularzu PIT-38, inwestor nie ma możliwości obniżenia dochodu o ulgę internetową ani o jakąkolwiek inną ulgę podatkową przewidzianą w ustawie o PIT. Ulga internetowa, czyli prawo do odliczenia kwoty wydatków na połączenie z internetem w wysokości nieprzekraczającej 760 zł, przysługuje więc podatnikom, którzy rozliczają się na przykład na formularzu PIT-36 czy PIT-37.

Inwestor giełdowy, dla którego w codziennej praktyce inwestycyjnej dostęp do internetu jest niezbędny, nie będzie mógł również uwzględnić wydatków na łącze internetowe w kosztach uzyskania przychodu. Urzędy skarbowe kwestionują taki sposób rozliczenia, argumentując, że w praktyce nie da się dowieść, że internet był wykorzystywany tylko i wyłącznie do inwestycji giełdowych.

Podstawa prawna

• Art. 26 ust. 1 i ust. 1 pkt 6a, art. 30b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).