Zniesienie możliwości zaskarżenia blokady konta przedsiębiorcy na 72 godziny, zakłada projekt noweli Ordynacji podatkowej, który, po środowym pierwszym czytaniu w Sejmie, trafił do komisji finansów publicznych.

"Zmiana polega na zniesieniu zaskarżalności blokad na okres 72 godzin. Te blokady są przewidziane w tym systemie i są wzorowane na rozwiązaniach (...) dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu" - mówił w Sejmie wiceminister finansów Paweł Gruza, uzasadniając projekt nowelizacji.

"Zachowujemy zaskarżalność decyzji o przedłużeniu blokady, natomiast te najkrótsze blokady, liczone w kilkudziesięciu godzinach, nie będą podlegać zaskarżeniu, dlatego, że uzasadnienie postanowień o tych najkrótszych blokadach powodowałoby ujawnienie algorytmów, które wygenerowały informacje o symptomach nieprawidłowości" - dodał.

Wiceminister finansów wyjaśnił, że wniesione projekty zmian dotyczą łącznie trzech obszarów: przeciwdziałania wykorzystaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, mechanizmu podzielonej płatności oraz wykazu podmiotów niezarejestrowanych wykreślonych z rejestru lub przywracanych do rejestru VAT.

Zwiększeniu skuteczności analizy ryzyka ma służyć rozszerzenie zakresu danych przesyłanych codziennie przez banki (przesyłanie informacji m.in. o adresach IP, o innych blokadach oraz zajęciach wierzytelności, o pełnomocnikach (pojęcie to zostało zdefiniowane) oraz objęcie definicją rachunku podmiotu kwalifikowanego rachunku lokaty terminowej podmiotu kwalifikowanego.

"W zakresie mechanizmu podzielonej płatności wprowadzone ma być doprecyzowanie, mówiące o niemożliwości obciążenia rachunku na bank zagraniczny. Mamy także ułatwienie dla przedsiębiorstw sektora faktoringowego, które także pozwoli w łatwiejszy sposób skorzystać z benefitów mechanizmu podzielonej płatności w transakcjach handlu wierzytelnościami" - powiedział Gruza.

Zaproponowano też zmiany dot. zakresu informacji ujawnianej w rejestrze podatników skreślonych. Dane te mają być rozszerzone, co ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.