Zwłaszcza w takich, w których jednostki czy zakłady budżetowe mają odrębne konta bankowe. I to nawet, jeśli znajdują się one w jednym banku. W efekcie może się okazać, że np. z jednego konta nie będzie czym płacić pilnych należności, a na innym przez dwa miesiące zalegać będą wolne, ale rezerwowane pod płatności VAT środki.
1 Gmina i jej jednostki oraz zakłady budżetowe mają jedno wspólne konto w banku:
– nie będzie problemu, ponieważ bank utworzy jedno wspólne konto VAT. Gmina (jako podatnik VAT i posiadacz rachunku) będzie mogła z tych pieniędzy wpłacić VAT do urzędu skarbowego lub płacić kwotę podatku kontrahentom.
2 Gmina i jej jednostki oraz zakłady budżetowe posiadają kilka wspólnych kont w jednym banku:
– nie będzie problemów z przelewami kwot między poszczególnymi rachunkami VAT.
3 Gmina i jej jednostki oraz zakłady budżetowe mają kilka wspólnych kont, ale w różnych bankach:
– nie będzie można przelewać środków między rachunkami VAT z różnych banków.
4 W jednym lub w różnych bankach gmina i jej jednostki oraz zakłady budżetowe mają swoje odrębne konta:
– choć gmina i jednostki/zakłady są jednym podatnikiem VAT, to jednocześnie odrębnymi posiadaczami rachunków. Po wprowadzeniu systemu podzielonej płatności nie będzie można swobodnie przelewać środków między tymi rachunkami VAT, bo przepisy nie pozwalają na takie transakcje wewnętrzne między różnymi posiadaczami rachunków;
– gmina (jako podatnik VAT) będzie mogła wystąpić z wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego o wyrażenie zgody na przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy i jeśli naczelnik się na to zgodzi, zadysponować swobodnie środkami.
Wniosek!
Rachunki gminy i jej jednostek należy przenieść do jednego banku. Ale to nie wszystko. Posiadaczem tych rachunków powinna zostać wyłącznie gmina.
(…)Występują również sytuacje, że poszczególne jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego zawarły umowę o prowadzenie rachunku rozliczeniowego i wówczas to one są posiadaczami rachunków. W takim przypadku nie będzie możliwe przekazywanie środków pomiędzy rachunkami VAT poszczególnych jednostek, gdyż jak wskazano powyżej, każda z nich jest odrębnym posiadaczem rachunku.
Ministerstwo Finansów dla DGP
Jednostki budżetowe i zakłady budżetowe nie posiadają zdolności prawnej. To by oznaczało, że jednostki takie nie mogą być posiadaczem - stroną umowy rachunku bankowego. Posiadaczem tym może być wyłącznie gmina
Agnieszka Bieńkowska partner w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe