Przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania lub domu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednak w niektórych przypadkach istnieje możliwość skorzystania z pewnych ulg, które pozwolą na uniknięcie PIT. Trzeba tylko pamiętać, że rodzaj zwolnienia, z którego można skorzystać przy sprzedaży mieszkania, będzie zależał od tego, kiedy sprzedawane mieszkanie było kupione.
W ciągu dwóch ostatnich lat ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości była zmieniana dwa razy. Konsekwencją obu tych nowelizacji jest sytuacja, że do rozliczenia pod kątem PIT transakcji zbycia nieruchomości trzeba stosować trzy różne zasady, uzależnione od daty nabycia zbywanej nieruchomości. Zatem podatnik, który zamierza sprzedać mieszkanie, musi najpierw ustalić, kiedy je kupił. Od tego bowiem będzie zależała wysokość podatku, rodzaj formularza, na którym transakcje trzeba rozliczyć, oraz rodzaj ulg podatkowych, z których można będzie skorzystać. Kluczowe okresy to: 31 grudnia 2006 r., 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. oraz 1 stycznia 2009 r.
Osoby, które kupiły nieruchomość do końca 2006 roku, jej sprzedaż rozliczają na zasadach obowiązujących w ustawie o PIT do końca 2006 roku. Trzeba będzie zapłacić 10-proc. zryczałtowany podatek, płacony od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
Podatnicy, którzy nabyli nieruchomość w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., rozliczą jej sprzedaż na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2008 r. W tym przypadku trzeba fiskusowi wpłacić 19-proc. podatek dochodowy, który jest płacony od dochodu.
Ostatnia zasada związana jest ze sprzedażą nieruchomości kupionych od 1 stycznia 2009 r. W tej sytuacji obowiązuje 19-proc. podatek dochodowy od osób fizycznych, również płacony od dochodu.