Powodem nieotrzymania przez inwestora informacji PIT-8C w terminie są nie tylko ewentualne zaniedbania biur maklerskich, na które inwestorzy składają reklamację, ale też zaniedbania leżące po stronie posiadacza rachunku giełdowego.

Okazuje się, że często przeszkodą w terminowym otrzymaniu PIT-8C są nieaktualne dane adresowe inwestora lub niewłaściwie wskazany przez niego urząd skarbowy, który wpisywany jest przy otwarciu rachunku inwestycyjnego. Jeśli więc inwestor od czasu otwarcia rachunku zmienił swój adres do korespondencji, powinien go zweryfikować i powiadomić właściwe biuro. Im później to zrobi, tym później otrzyma informację PIT-8C. W przypadku braku informacji PIT-8C inwestor będzie musiał samodzielnie rozliczyć się z uzyskanych przychodów giełdowych.

W przypadku dużej liczby dokonanych transakcji sprzedaży papierów wartościowych czy zamknięcia pozycji na rynku instrumentów pochodnych samodzielne właściwe ustalenie przychodu i kosztów jego uzyskania może być skomplikowane. Problemy mogą pojawić się z właściwym rozpoznaniem transakcji podlegających opodatkowaniu, jak również w przypadku akcji nabywanych w kilku transzach po różnych cenach przy zastosowaniu metody rozrachunkowej FIFO, zgodnie z którą w pierwszej kolejności sprzedawane są akcje kupione najwcześniej.

Tak więc otrzymanie informacji PIT-8C powinno leżeć w interesie inwestora, a trzeba również pamiętać, że urzędy skarbowe z dużo większą wiarygodnością traktować będą dane o przychodach pochodzące z informacji PIT-8C.

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem końcowym terminem wysłania informacji PIT-8C do podatnika i urzędu skarbowego jest ostatni dzień lutego. W tym roku będzie to 2 marca, ponieważ 28 lutego wypada w sobotę. O faktycznej dacie otrzymania PIT-8C decyduje jednak doręczenie przez Pocztę Polską.