Sekcja Krajowa Pracowników Skarbowych NSZZ Solidarność wysłała pismo do ministra finansów Jacka Rostowskiego, w którym podkreśla, że plany oszczędnościowe w administracji skarbowej odbiją się na obsłudze podatników.

Skarbowcy podkreślają, że rozumieją potrzebę oszczędności spowodowaną obecną sytuacją gospodarczą, ale nie mogą akceptować posunięć świadczących o lekceważeniu partnerów społecznych, niedotrzymywaniu zawieranych umów, a także posunięć wbrew zaleceniom premiera (oszczędności nie miały dotyczyć wynagrodzeń) oraz posunięć nieracjonalnych i szkodliwych społecznie (eliminacja części wynagrodzenia o charakterze motywacyjnym).

- Nie możemy akceptować posunięć mogących powodować pogorszenie jakości obsługi podatników (faktyczne zmniejszanie zatrudnienia) i to w przededniu tzw. akcji PIT - podkreślają urzędnicy.

Dodają, że w związku z zaleceniami zawartymi w piśmie dyrektora generalnego w Ministerstwie Finansów (nr FR1/ 4114/9/JWE/09/552) dotyczącym oszczędności Sekcja Krajowa Pracowników Skarbowych NSZZ Solidarność jest rozczarowana, że porozumienie zawarte pomiędzy Ministerstwem Finansów i centralami związkowymi funkcjonującymi w resorcie finansów, którego efektem był proporcjonalny podział środków z ostatecznej likwidacji środka specjalnego na premie kwartalne - zostało dokonane jednostronnie przez ministra finansów, bez uzgodnienia czy konsultacji ze związkami zawodowymi.

Pracownicy skarbowi podpowiadają również ministrowi finansów, aby planem oszczędnościowym najpierw objąć samo Ministerstwo Finansów. Żądają jednocześnie, aby minister przedstawił zestawienie aktualnego zatrudnienia w resorcie (w etatach) wraz z podaniem przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto na poszczególnych stanowiskach.

PLANOWANE PRZEZ MF OSZCZĘDNOŚCI

Zgodnie z wytycznymi MF (pismo MF z 5 lutego 2009 r., nr FR1/ 4114/9/JWE/09/552) w ramach oszczędności w administracji skarbowej przyjęto następujące, podstawowe założenia:

• maksymalne ograniczenie wydatków majątkowych,

• ograniczenie bieżących wydatków rzeczowych,

• odstąpienie od dokonywania wypłat nagród, zarówno z 3-proc. funduszu nagród, jak i z tytułu niewykorzystania środków przewidzianych na wynagrodzenia,

• wydatkowanie środków DWR (dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka) wyłącznie do wysokości niezbędnych wypłat.