INTERPRETACJA

Izba Skarbowa w Warszawie wyjaśniła zasady korygowania faktur elektronicznych. W analizowanym przez izbę przypadku podatnik chciał skorygować VAT z faktury elektronicznej poprzez wystawienie korekty faktury w wersji papierowej. System do wystawiania e-faktur był sprawny.

Niestety, taka korekta - zdaniem warszawskiej izby - jest niedopuszczalna. Wystawianie faktur w formie elektronicznej pociąga za sobą analogiczną formę wystawiania ewentualnych faktur korygujących. Jest bowiem zasadą, że faktury korygujące wystawione do faktur wystawionych i przesłanych elektronicznie wystawia się i przesyła w tej samej formie.

Możliwość wystawienia faktury korygującej w formie papierowej do faktury wystawionej w formie elektronicznej dotyczy sytuacji nadzwyczajnych, takich, kiedy system informatyczny używany przez podatnika umożliwiał mu wystawianie i przesyłanie faktur korygujących w formie elektronicznej, jednak z przyczyn technicznych czy też formalnych w danym momencie nie jest możliwe wystawianie i przesyłanie faktur korygujących w formie elektronicznej. Oznacza to, że wystawianie faktur korygujących i duplikatów e-faktur w formie papierowej powinno mieć charakter incydentalny. Taką przeszkodą techniczną może być np. przejściowa awaria komputera, serwera, systemu. Natomiast korzystający z systemu informatycznego nie może wystawić faktury korygującej e-fakturę w formie papierowej w sytuacji, w której z założenia system informatyczny wystawcy faktur nie jest przystosowany do wygenerowania korekt w formie elektronicznej. Niedopuszczalne jest przyjęcie z góry zasady wystawiania faktur korygujących i duplikatów w formie papierowej do wystawianych wcześniej faktur w formie elektronicznej.

W związku z tym podatnik nie będzie miał prawa do dokonania korekty podatku należnego na podstawie wystawionych papierowych faktur korygujących do faktur wystawionych w formie elektronicznej.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 stycznia 2009 r. (nr IPPP2-443-1831/08-2/BM)