Podatnik ma własną działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem. W 2008 roku był zatrudniony na umowę o pracę na pół etatu. Żona nie pracuje.

- Czy będę mógł odliczyć ulgę na syna w zeznaniu PIT-37 - pyta pan Stefan z Mrągowa.

Tak. Podatnik prowadzący działalność opodatkowaną ryczałtem, kartą podatkową lub podatkiem liniowym, który jednocześnie uzyskuje dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej, może skorzystać z ulgi.

Ulgę prorodzinną można odpisać wyłącznie od podatku obliczanego zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych, tj. według skali podatkowej. Każdy podatnik, który uzyskał tego rodzaju dochody, ma prawo do odliczenia od podatku ulgi z tytułu wychowywania dzieci, pod warunkiem że spełnia pozostałe wymogi do skorzystania z ulgi. Nie ma natomiast znaczenia to, czy oprócz podatku opłacanego według skali podatnik musi rozliczyć również podatek z prowadzonej działalności gospodarczej opłacany na zasadach uproszczonych. Dochody z prowadzonej działalności opodatkowane na szczególnych zasadach, tj. podatkiem liniowym, kartą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym, są rozliczane odrębnie od tych podlegających opodatkowaniu według skali. Podatnik miał obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego PIT-28 o wysokości należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2008 rok do 2 lutego 2009 r. Przychody ze stosunku pracy rozliczy natomiast odrębnie w zeznaniu PIT-37 składanym do 30 kwietnia 2009 r. Ponieważ przedsiębiorca w 2008 roku uzyskiwał dochody z pracy, będzie mógł pomniejszyć podatek dochodowy wykazywany w zeznaniu podatkowym PIT-37.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 27f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).