Dania jest postrzegana jako państwo społeczeństwa dobrobytu, w którym dobrobyt obywateli finansowany jest z podatków. Stopy podatkowe w Danii są jednymi z najwyższych na świecie, ale obywatele mają równy dostęp do dóbr publicznych i świadczeń finansowanych z podatków. Duński system podatkowy ciągle się zmienia, z roku na rok wprowadzane są zmiany w zakresie ulg i kwot wolnych od podatku.

Kto płaci podatki

Wszyscy mieszkający w Danii obywatele uzyskujący przychody zobowiązani są do płacenia podatku na rzecz państwa. Są to w szczególności:

• osoby prowadzące własny biznes,

• bezrobotni otrzymujący świadczenia z komuny lub tzw. A-kasy,

• studenci otrzymujący państwowe granty,

• osoby otrzymujące emerytury,

• pracujący za granicą lub otrzymujący przychody z zagranicy.

Z pieniędzy duńskich podatników finansowane są między innymi: zasiłki pieniężne, emerytury państwowe, dodatki rodzinne, zasiłki dla bezrobotnych, szkoły, służba zdrowia i policja. Wydatki na tzw. sektor publiczny są bardzo wysokie. Na przykład w przypadku żłobków i przedszkoli ze środków budżetowych muszą być pokryte m.in. koszty najmu, ogrzewania, Średnio utrzymanie w żłobku lub przedszkolu kosztuje duńskie społeczeństwo około 62 tys. duńskich koron rocznie. Rodzice dzieci płacą tylko część tych kosztów zależną od dochodu.

Sektor publiczny w Danii

Sektor publiczny w Danii podzielony jest na trzy części: państwową, regionalną i komunalną. Każda z nich finansowana jest z kolei z osobnych podatków.

Z podatków komunalnych (lokalnych) finansuje się między innymi:

• szkolnictwo dla dzieci w wieku 5-15 lat,

• przedszkola i żłobki, pielęgniarki dzienne,

• zajęcia pozaszkolne,

• opiekę domową dla osób starszych i chorych,

• instytucje kulturalne i sportowe,

• biblioteki,

• zaopatrzenie w wodę i lecznictwo.

Z podatków regionalnych finansuje się: szpitale, rozbudowę głównych dróg i transport publiczny, ochronę środowiska.

Z kasy państwowej finansuje się: system poboru podatków, pomoc krajom rozwijającym się i współpracę w ramach UE, obronę narodową i policję, szkolnictwo wyższe (uniwersytety, kolegia nauczycielskie), państwowe granty naukowe, pomoc azylantom.

na stałe mieszka w Kopenhadze