Podatnik, który otrzyma kilka informacji PIT-11 od różnych pracodawców lub zleceniodawców, musi rozliczyć dochody wykazane w tych drukach w zeznaniu rocznym. Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W terminie tym podatnicy są obowiązani wpłacić różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników.

W przypadku gdy podatnik otrzyma PIT-11 od swojego pracodawcy oraz PIT-11 od zleceniodawcy lub innego płatnika, to musi uwzględnić sumę przychodów w PIT-37, ale też odpowiednie koszty uzyskania przychodów. Trzeba pamiętać, że koszty pracownicze, gdy podatnik pracuje w kilku zakładach pracy, nie mogą przekroczyć rocznie 2002,05 zł. W przypadku umowy o pracę zawartą z jednym pracodawcą koszty roczne, które można uwzględnić w zeznaniu, nie mogą być wyższe niż 1335 zł.

78 dni pozostało do rocznego rozliczenia PIT