Spółki, szukając sposobów na poprawę płynności finansowej, mogą zaciągnąć krótkoterminowe pożyczki. Kredytu na bieżącą działalność mogą udzielić spółce również jej wspólnicy. W przypadku spółek osobowych przepisy podatkowe ograniczają możliwość zaliczenia odsetek od pożyczki udzielonej spółce osobowej przez jej wspólnika do jego kosztów uzyskania przychodu.

Jak przypomina Paweł Greszta, starszy konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, umowa pożyczki zawarta pomiędzy wspólnikiem spółki osobowej a samą spółką sprowadza się w gruncie rzeczy do tego, że wspólnik pożycza sam sobie pieniądze w części, w jakiej posiada udziały w spółce.

- Zatem odsetki od takiej pożyczki stanowią kapitał własny włożony przez podatnika w źródło przychodu - wyjaśnia Paweł Greszta.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie określają, że odsetek od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Precyzuje to art. 23 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. W przypadku podmiotów gospodarczych zorganizowanych w formie spółek osobowych to wspólnicy, jako osoby fizyczne, a nie spółka, są podatnikami. Paweł Greszta przypomina, że odnosi się to zarówno do strony przychodowej, jak i kosztowej prowadzonej przez spółkę działalności.

Warto jednak zaznaczyć, że odsetki będą kosztem dla innego wspólnika spółki.

- Odsetki od pożyczki udzielonej spółce będą kosztem podatkowym dla innego wspólnika, w wysokości przypadającej mu części udziałów w spółce - wyjaśnia Paweł Greszta.

Przy czym odsetki od pożyczki stanowić będą koszt uzyskania przychodu, o ile pożyczka zostanie wykorzystana do celów działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę.