Pracownik, który złożył pracodawcy przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym oświadczenie PIT-12, otrzyma do końca lutego roczne rozliczenie podatku na druku PIT-40 (w tym roku do 2 marca, gdyż 28 lutego przypada w sobotę). Oznacza to, że nie musi już rozliczać się samodzielnie z podatku w terminie do końca kwietnia.

Pracownik nie otrzyma też informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach PIT-11, które obowiązkowo należy rozliczyć w zeznaniu rocznym. Od tego samego pracodawcy podatnik otrzyma albo PIT-11, albo PIT-40.

Podatek wynikający z obliczenia rocznego przez płatnika jest podatkiem dochodowym należnym od podatnika za dany rok, chyba że naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję określającą inną wysokość zobowiązania w podatku dochodowym.

W informacji PIT-11 lub rocznym rozliczeniu PIT-40 pracodawca nie uwzględnia ulg podatkowych, które przysługują pracownikowi. Jednak jest jeden wyjątek.

W rozliczeniu dochodu za 2008 rok w formularzu PIT-40 pracodawca uwzględni przysługującą podatnikowi ulgę na dzieci (oczywiście jeżeli przed 10 stycznia zostało złożone odpowiednie oświadczenie, w którym wskazano prawo do ulgi, liczbę dzieci oraz kwotę odliczenia). Ponadto pracodawca uwzględnia w PIT-11 lub PIT-40 składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

W przypadku gdyby pracownik chciał skorzystać z odliczenia innych ulg (np. internetowej, rehabilitacyjnej, darowizn, ulgi na krew) lub rozliczyć się w preferencyjny sposób (np. wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowującą dzieci) musi samodzielnie złożyć zeznanie roczne.

Nie ma tu znaczenia, że PIT-40 jest rocznym rozliczeniem. Można na podstawie PIT-40 lub PIT-11 złożyć zeznanie roczne, w którym uwzględni się dane z tych formularzy.

79 dni pozostało do rocznego rozliczenia PIT