HUBERT JĄDRZYK

partner PricewaterhouseCoopers

Organ pomocniczy Rady Unii Europejskiej - ECOFIN - 13 lutego 2008 r. przyjął tzw. pakiet VAT. Zawiera on istotne zmiany dotyczące miejsca dostawy usług świadczonych na rzecz podmiotów niebędących przedsiębiorcami, czyli konsumentów indywidualnych, a także na rzecz przedsiębiorców. Pakiet dotyczy również zasad zwrotu VAT podmiotom zagranicznym oraz współpracy w sprawach administracyjnych i wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Ostateczne przyjęcie pakietu VAT będzie się wiązało ze znaczącymi zmianami dla przedsiębiorstw zaangażowanych w międzynarodowe transakcje usługowe. W konsekwencji spowoduje to konieczność ponownego przeanalizowania przez firmy strategii przepływu usług oraz związanych z tym obowiązków podatkowo-administracyjnych.

Omówię niektóre istotne zmiany wprowadzone w pakiecie VAT. Niektóre z nich dotyczą miejsca dostawy/opodatkowania. Generalnie miejscem opodatkowania przy dostawie na rzecz przedsiębiorców będzie to miejsce, gdzie nabywca posiada siedzibę. Natomiast generalna zasada dotycząca miejsca świadczenia na rzecz konsumentów indywidualnych pozostanie bez zmian. Wyjątki od wspomnianych zasad będą wprowadzane i utrzymane jak dotychczas (np. w przypadku usług w dziedzinie kultury, sportu czy usług związanych z nieruchomościami).

Warto zwrócić uwagę na postanowienia dotyczące miejsca faktycznego wykorzystania usług. Otóż państwa członkowskie UE będą miały możliwość zwiększenia zakresu usług, dla których miejscem dostawy będzie miejsce ich faktycznego wykorzystania (ang. use and enjoyment rule). Regulacje te mają na celu zwiększenie pewności, że usługi z jednej strony nie będą podwójnie opodatkowane, a po drugie - nie unikną opodatkowania.

Przyjęto rozwiązanie dotyczące zasady samonaliczania podatku. Wprowadzenie generalnej zasady samonaliczania podatku dla przedsiębiorstw świadczących usługi oznacza, że miejscem opodatkowania będzie miejsce, gdzie nabywca usług posiada siedzibę.

Wspomnę również o obowiązkach sprawozdawczych. Chodzi w tym przypadku o obowiązek usługodawcy polegający na poinformowaniu władz skarbowych o świadczeniu usług na rzecz podmiotów w innych krajach zobowiązanych do rozliczenia VAT poprzez samonaliczenie (informacja podobna do obecnej informacji podsumowującej).

Not. KT