Szybkość wypełnienia i złożenia zeznania rocznego nie jest zależna tylko od woli podatnika. W dopełnieniu obowiązków rozliczeniowych podatnikowi pomogą informacje o uzyskanych dochodach w danym roku, które otrzyma od płatnika. Jednak tu od razu trzeba zastrzec, że obowiązek rocznego rozliczenia podatkowego spoczywa na podatniku nawet wtedy, gdy informacji o dochodach (przychodach) i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od płatnika nie otrzyma. My dziś omówimy zasady wypełniania i przekazywania dwóch informacji: PIT-11 i PIT-8C.

Dochody i zaliczki

Informacja PIT-11 zawiera informacje o wysokości uzyskanych przychodów, pobranych zaliczkach na podatek, składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w danym roku podatkowym. Obowiązek wystawienia tego formularza spoczywa na płatnikach PIT. Terminem, do którego płatnik powinien wystawić oraz przekazać PIT-11 podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu, jest koniec lutego roku następującego po roku podatkowym, którego rozliczenie dotyczy.

Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Podatkowy w eGP.