ORZECZENIE

Podatniczka wygrała konkurs na realizację dwóch projektów typu nonprofit finansowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z unijnych środków pomocowych. Celem projektów była organizacja szkoleń dla pracowników przedsiębiorstw. W związku tym podatniczka zwróciła się do organów podatkowych o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów w kwestii zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT z tego podatku wynagrodzeń osób przeprowadzających szkolenia.

Organy podatkowe stwierdziły, że w sprawie kluczową rolę pełni sposób wypłaty środków - podatniczka otrzymywała je z budżetu państwa, który dopiero później odbierał ich równowartość z Europejskiego Funduszu Społecznego. W konsekwencji organy doszły do wniosku, że pieniądze wypłacane podatniczce nie pochodziły bezpośrednio z Unii Europejskiej oraz nie były bezzwrotne, a w związku z tym nie można zastosować zwolnienia podatkowego.

Podatniczka twierdziła, że sposób wypłaty środków unijnych oraz ich przepływ jest regulowaną w każdym kraju członkowskim odrębnie kwestią techniczną, która nie wpływa na źródło ich pochodzenia. Wskazała na zakaz refinansowania budżetu państwa przy pomocy unijnych środków pomocowych, do czego sprowadza się opodatkowanie pochodzących z owych środków wynagrodzeń. Z tą argumentacją zgodził się gliwicki WSA uchylając zaskarżoną przez podatniczkę decyzję.

Sygn. akt I SA/Gl 308/07

WOJCIECH SABLIK

Zespół Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte