Rozmawiamy z RAFAŁEM CHMIELEWSKIM, prawnikiem, specjalistą w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego - Jeśli marynarz spełnia warunki do skorzystania z abolicji podatkowej, ma do niej prawo jak każdy inny podatnik zarabiający za granicą.
ROZMOWA
Czy przepisy ustawy abolicyjnej mogą zastosować marynarze będący Polakami?