Podatnik chce skorzystać z abolicji podatkowej za 2006 rok. W tym roku uzyskiwał zarówno dochody w Polsce, jak i w Holandii.

- Czy w celu skorzystania z abolicji podatkowej konieczne jest złożenie jakiegoś wniosku, czy wystarczy korekta zeznania - pyta pan Marcin z Warszawy.

Konieczne jest złożenie specjalnego wniosku. Podstawowym warunkiem skorzystania z rozwiązań abolicyjnych jest złożenie wniosku o umorzenie zaległości podatkowej oraz zwrot podatku dochodowego (PIT-AZ).

W zależności od charakteru wniosku na druku PIT-AZ należy zaznaczyć, że jest to:

• wniosek o umorzenie zaległości podatkowej, który należy złożyć, w przypadku gdy podatnik: nie złożył zeznania podatkowego za rok objęty wnioskiem; złożył zeznanie podatkowe za rok objęty wnioskiem, ale nie zapłacił podatku należnego; złożył zeznanie podatkowe za rok objęty wnioskiem, ale nie wykazał uzyskanych przychodów z pracy za granicą, lub

• wniosek o zwrot podatku dochodowego, który należy złożyć w przypadku, gdy podatnik złożył zeznanie podatkowe za rok objęty wnioskiem, wykazał w nim uzyskane przychody z pracy za granicą i zapłacił należny podatek, lub

• wniosek o umorzenie zaległości podatkowej i o zwrot podatku dochodowego, który należy złożyć w przypadku, gdy podatnik złożył zeznanie podatkowe za rok objęty wnioskiem, ale wykazał tylko część przychodów z pracy za granicą lub wykazał uzyskane przychody z pracy za granicą, ale zapłacił należny podatek w niepełnej wysokości.

Sam wniosek nie wystarczy, aby z abolicji skorzystać. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie na druku AZ-O, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, potwierdzające wysokość: uzyskanych przychodów z pracy za granicą, zapłaconego za granicą podatku (jeżeli podatnik był zobowiązany do jego zapłaty).

PODSTAWA PRAWNA

Art. 3 ust. 1 ustawy z 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 143, poz. 894).