Podatnik, który w latach 2003-2007 pracował w kraju uznawanym za raj podatkowy, nie może skorzystać z abolicji podatkowej.
Podatnik w okresie od 2003 do 2006 roku pracował w Jersey. Przez cały ten czas miał miejsce zamieszkania w Polsce i uzyskiwał także dochody w Polsce. Zarobków zagranicznych w krajowym urzędzie skarbowym nie rozliczył.
- Czy mogę teraz skorzystać z abolicji podatkowej - pyta pan Mateusz z Katowic.