Płatnicy mają obowiązek sporządzić informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy - PIT-11 do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczy rozliczenie. Informację taką płatnicy przesyłają zarówno podatnikowi, jak i urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika.

W tym roku ostatni lutego wypada w sobotę. W związku z tym płatnicy będą mieli więcej czasu na wystawienie PIT-11. Ostatnim dniem będzie poniedziałek 2 marca.