Komisja Europejska przyjęła pakiet propozycji dotyczący zasad wystawiania faktur, w tym faktur elektronicznych. Celem zaproponowanych rozwiązań jest popularyzacja faktur elektronicznych i ograniczenie obciążeń związanych z dokumentacją VAT. Jedną z propozycji jest usunięcie z przepisów wspólnotowych większości rozwiązań opcjonalnych dotyczących faktur VAT, tak aby zharmonizować zasady ich wystawiania w państwach UE. Rozwiązanie to stanowiłoby udogodnienie dla tych przedsiębiorstw, które chcą korzystać z takich możliwości jak wystawianie faktur zbiorczych czy też chcą scentralizować wystawianie faktur.

Komisja Europejska popiera również rozwiązanie dotyczące zniesienia wymogu uzyskania wcześniej podpisu elektronicznego lub posiadania systemu EDI jako warunku dla wystawiania faktur elektronicznych. Dodatkowo Komisja chciałaby zezwolić na przechowywanie faktur na nośnikach elektronicznych, nawet jeżeli wydawane były one w wersji papierowej, a także ustalenia wspólnego dla wszystkich państw członkowskich okresu przechowywania faktur. Komisja zaproponowała również wprowadzenie uproszczonych faktur dla małych podatników.

Więcej: www.taxnews.pl

OPINIA

ROMAN NAMYSŁOWSKI,

doradca podatkowy w Ernst & Young

Propozycja Komisji dotyczy głównie ujednolicenia zasad wystawiania faktur w państwach UE. Dotychczasowe przepisy były w wielu przypadkach opcjonalne, co pozostawiało państwom swobodę i prowadziło do zróżnicowania zasad dokumentowania transakcji pomiędzy nimi. Poza tym propozycja zawiera całą grupę przepisów, których celem jest uproszczenie zasad fakturowania korzystnych dla podatników. I tu należy zwrócić uwagę na wykreślenie warunków umożliwiających przesyłanie faktur drogą elektroniczną. W Polsce warunki te skutecznie uniemożliwiają korzystanie z tej formy komunikacji pomiędzy podatnikami szerszej grupie podmiotów. Druga grupa przepisów związana jest z podejmowanymi od dłuższego czasu działaniami mającymi na celu ograniczenie przestępstw i nadużyć.