Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia zmieniające-go rozporządzenie z 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego. W związku z tym zaktualizowany został katalog wyrobów objętych szczególnym nadzorem podatkowym. Projekt rozporządzenia dostosowuje zakres kontroli do zmian dokonanych w nowej ustawie o podatku akcyzowym w zakresie m.in. olejów smarowych otrzymywanych z ropy naftowej, o kodach CN 2710 19 71 do 2710 19 99, objętych procedurą zawieszenia poboru podatku akcyzowego lub zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, o ile są one przemieszczane do podmiotu pośredniczącego lub w nim magazynowane.

Ze szczególnego nadzoru podatkowego zwolniony będzie alkohol etylowy skażony w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 1 litra skażony środkami skażającymi określonymi przez ministra finansów spośród dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego. Obecnie zwolnieniu takiemu podlega alkohol etylowy całkowicie skażony środkami do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażania alkoholu etylowego do celów zwolnienia z akcyzy.

Producenci biokomponentów mają uzyskać udogodnienia w zakresie odstąpienia od obowiązku zgłaszania wytwarzania, zużycia, wysłania, przyjęcia czy obowiązku urzędowego sprawdzenia. W przypadku składów podatkowych odstąpienie od obowiązku nakładania zabezpieczeń urzędowych na naczynia, w których wyroby energetyczne są dostarczane do podmiotów pośredniczących, ma przyczynić się do uproszczenia i przyspieszenia procedur związanych z odprawą wyrobów energetycznych.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 marca 2009 r.