ZMIANA PRAWA

Zaproponowane przez resort zmiany miałyby podwyższyć obecnie obowiązująca minimalną stawkę akcyzy na papierosy z 181,72 zł do 196,16 zł za każde 1000 sztuk.

Opodatkowanie akcyzą papierosów opiera się na systemie kwotowo-procentowym, w którym funkcjonuje również minimalna stawka akcyzy, stosowana, gdy należna kwota akcyzy wyliczona na podstawie stawek kwotowej i procentowej jest niższa od minimalnej stawki akcyzy określonej zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym. Obecnie dla papierosów wynosi ona 120 zł za 1000 sztuk i 50 proc. maksymalnej ceny detalicznej. Jednak właściwa stawka wynika z rozporządzenia i wynosi dla papierosów 99,16 zł za każde 1000 sztuk i 41,32 proc. maksymalnej ceny detalicznej.

Zgodnie z upoważnieniem w ustawie o podatku akcyzowym minister finansów w drodze rozporządzenia określa minimalną stawkę akcyzy na papierosy w wysokości 90 proc. całkowitej kwoty podatku naliczanego od ceny równej najpopularniejszej kategorii cenowej. Na podstawie danych zebranych przez MF w 2008 roku najwięcej papierosów sprzedawano po cenie 287,5 zł za 1000 sztuk, co odpowiada kwocie 5,75 zł/20 sztuk. Nowa minimalna stawka akcyzy ma zacząć obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.