PAWEŁ MAŁECKI

doradca podatkowy w Kancelarii Doradców i Audytorów w Poznaniu

Tak

Podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zarejestrowani jako podatnicy VAT UE są zobowiązani składać w urzędzie skarbowym informacje podsumowujące.

Z regulacji prawnych wynika, że o ile firma jest zarejestrowanym podatnikiem VAT UE i dokonuje wenątrzwspólnotowych nabyć towarów z Niemiec to powinna składać kwartalne informacje podsumowujące. Jeśli w danym kwartale rozliczeniowym nie wystąpi żadne wewnątrzwspólnotowe nabycie pojazdu, to nie ma obowiązku składania informacji podsumowującej za ten kwartał. W przypadku firmy sprowadzającej samochody z Niemiec mogą wystąpić trzy sytuacje:

Pierwsza: samochód nabywany jest w Niemczech od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na umowę kupna-sprzedaży. Druga: samochód nabywany jest w Niemczech z komisu samochodowego na fakturę VAT - marża. Trzecia: samochód nabywany jest w Niemczech z komisu samochodowego lub od firmy prowadzącej działalność gospodarczą na fakturę VAT.

Tylko w tym trzecim przypadku polski podmiot będzie zobowiązany rozliczyć wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i w rezultacie sporządzić za ten kwartał informację podsumowującą. W zależności więc od kategorii zakupów informacje podsumowujące będą sporządzane lub nie.

(EM)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 100 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).