Osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, ostatecznego rozliczenia podatku dochodowego dokonują w zeznaniu rocznym. Nie mają możliwości wyboru dłuższego okresu rozliczeniowego, która przysługuje osobom prawnym (spółkom akcyjnym, spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością). Oznacza to, że podatnik - jednoosobowy przedsiębiorca - nie może rozliczać się w okresach dłuższych niż rok, np. 14-miesięcznych. W konsekwencji osoba, która założyła firmę w listopadzie 2008 r., w rozliczeniu rocznym za 2008 rok powinna uwzględniać zyski uzyskane w listopadzie i grudniu tego roku.

Rok podatkowy dla osób fizycznych, czyli podatników PIT, jest identyczny z rokiem kalendarzowym. W zależności od formy opodatkowania przedsiębiorca musi złożyć odpowiednie zeznanie do urzędu skarbowego za 2008 rok. Przedsiębiorca, który wybrał opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym, składa do końca stycznia 2009 r. zeznanie roczne PIT-28 (w tym roku do 2 lutego, gdyż 31 styczeń to sobota). Opodatkowany na zasadach ogólnych według skali składa do końca kwietnia zeznanie PIT-36, a opodatkowany 19-proc. podatkiem liniowym - zeznanie PIT-36L.

Tylko przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób prawnych (podatnicy CIT) mają możliwość przedłużenia roku podatkowego. W przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność.

~ Założyłem firmę 1 listopada 2008 r., mój rok podatkowy trwa 14 miesięcy (od 1 listopada 2008 do 31 grudnia 2009 r.). Czy w rozliczeniu rocznym powinienem uwzględniać zyski uzyskane w listopadzie i grudniu? - pyta pwujczyk na internetowym forum gazetaprawna.pl