W Wielkiej Brytanii podobnie jak w Polsce podatek opłacany jest według stawek progresywnych. Im więcej zarobimy, tym wyższy jest podatek. Jednocześnie istnieje kwota wolna od podatku, do wysokości której zarobki nie podlegają opodatkowaniu. Istnieją trzy stawki podatku dochodowego od osób fizycznych: 10, 22 i 40 proc. Rok podatkowy natomiast jest liczony inaczej niż w Polsce, gdyż nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia następnego roku.

Co podlega podatkowi

Podobnie jak w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega dochód, który nie został zwolniony z tego podatku. Do dochodów opodatkowanych zalicza się między innymi: zarobki, dochody z nieruchomości, zasiłki chorobowe, macierzyńskie i dla bezrobotnych, emerytury. Istnieją też dochody, które nie podlegają opodatkowaniu, czyli między innymi:

n zasiłki na dzieci, zasiłek rodzinny, zasiłki mieszkaniowe, wygrane na loteriach i w grach hazardowych, darowizny otrzymane od członków rodziny.

Kwoty, które widnieją na umowach o pracę są kwotami brutto. Oznacza to, że pracodawca, który wypłaca nam pensję, powinien pomniejszyć ją o podatek oraz składki na ubezpieczenie. Wysokość składki na ubezpieczenie społeczne (National Insurance Contributions) zależy od wysokości zarobków. Obowiązek opłacania składek mają wszyscy pracujący, aż do osiągnięcia wieku emerytalnego (65 lat dla mężczyzn, 60 lat dla kobiet).

Numery z informacją

Wraz z rozpoczęciem roku podatkowego pracownikowi zostaje nadany kod podatkowy (tax code). Na pracodawcy, jako płatniku, spoczywa obowiązek odprowadzania podatku od pensji pracownika w równych ratach co miesiąc, zgodnie z nadanym kodem podatkowym.

Kod podatkowy składa się z litery i kilku cyfr. Oznaczenie literowe na przykład L dotyczy osób pracujących (inne litery dotyczą na przykład emerytów albo osób niepełnosprawnych). Specyficzne oznaczenie kodu ma swoje uzasadnienie. Jeśli w kodzie występuje litera L wraz z liczbą na przykład L522, wskazuje to na dochód zwolniony. Liczbę obok litery mnoży się przez 10, a wynik daje nam dochód, jaki można uzyskać, zanim będzie obowiązek zapłaty podatku, na przykład liczba 522 w kodzie L522 oznacza, że dochód wolny od podatku wynosi w danym roku 5220 funtów.

Pracownicy, za których odprowadza podatek pracodawca, na zakończenie roku podatkowego powinni otrzymać formularz P60, z wykazanymi zarobkami i kwotą podatku odprowadzonego z pensji.

Poza kodem podatkowym istnieje numer ubezpieczeń społecznych (National Insurance Number), który jest potrzebny pracodawcy do dokonania właściwego zapisu wpłacanych składek ubezpieczeniowych.

W Anglii, Szkocji lub Walii numer ten nadają oddziały Ministerstwa Pracy i Rent (Department for Work and Pensions). W Irlandii Północnej podania przyjmuje Ministerstwo Rozwoju Społecznego (Department for Social Development). Odpowiedzialność za nadanie tego numeru spoczywa na pracowniku. Na dowód spełnienia tego wymogu pracownik powinien zachować dla siebie kopię podania o numer ubezpieczeń społecznych.

Ważne!

Polak pracujący w Wielkiej Brytanii otrzyma do ręki kwoty pomniejszone o podatek i składki na ubezpieczenie

580 tys. Polaków przebywało ponad 2 miesiące w Wielkiej Brytanii w 2006 rokul