We wtorek, 7 listopada resort finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zaczynają - w ramach ogólnopolskiej akcji "Wtorki z JPK"- cykl szkoleń dla najmniejszych firm na temat tworzenia i wysyłania plików JPK_VAT.

MF przypomina, że od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,5 mln mikroprzedsiębiorców (firmy do 10 osób, rozliczające podatek VAT) dołączy do grona podatników VAT, którzy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestru sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłania jej w wersji elektronicznej, w formie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT).

„Obowiązek wysyłania elektronicznego JPK_VAT będzie dotyczyć nowej grupy podatników, którzy mogą zetknąć się z tym zagadnieniem po raz pierwszy. Chcemy pomóc im dobrze przygotować się do tej zmiany” – zapewnia cytowany w komunikacie MF wiceminister finansów, zastępca szefa KAS Paweł Cybulski.

„Dlatego w listopadzie, w całym kraju, uruchamiamy cykl szkoleń na temat JPK. Zapraszam wszystkich mikroprzedsiębiorców do urzędów skarbowych i do skorzystania z wiedzy i pomocy pracowników KAS” – dodaje.

Bezpłatne szkolenia na temat tworzenia i przesyłania JPK_VAT będą prowadzić eksperci KAS w każdy wtorek listopada (7.11, 14.11, 21.11, 28.11) we wszystkich urzędach skarbowych w Polsce (z wyjątkiem urzędów wyspecjalizowanych).

Przedsiębiorcy mogą uczestniczyć w szkoleniach w dowolnych urzędach, również w tych, w których nie rozliczają się na co dzień.

Jak wyjaśni MF, szczegółowe informacje, m.in. o godzinach i miejscach szkoleń, będą publikowane na stronach internetowych poszczególnych izb administracji skarbowej i urzędów skarbowych.

JPK_VAT obejmuje zestaw informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres, a dane do jego utworzenia są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. (PAP)

Autor: Marcin Musiał

edytor: Jacek Ensztein

mmu/