Obywatel polski, który podejmie pracę w Grecji, będzie podlegać greckiemu podatkowi dochodowemu od całości swoich dochodów (jeżeli zostanie uznany za greckiego rezydenta podatkowego) bądź tylko od tej części swoich dochodów, które uzyskał w Grecji - gdy będzie traktowany jako grecki nierezydent. Osoba, która przyjeżdża do Grecji w celach zarobkowych, powinna zarejestrować się w odpowiednim urzędzie skarbowym.

Stawki podatkowe

Zarobki, pensje i innego rodzaju wynagrodzenia otrzymane przez nierezydenta za pracę wykonywaną w Grecji są opodatkowane progresywnie (w 2007 roku według stopy procentowej od 5 do 40 proc.). Osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu po przekroczeniu określonej kwoty, której wysokość ustalana jest ustawowo i wzrasta co roku o 1 tys. euro.

W 2007 roku osoby fizyczne, których dochody zwolnione są z podatku do wysokości 9,5 tys. euro rocznie, płacą 5-proc. podatek od dochodów przekraczających tę kwotę do wysokości 11 tys. euro. Od dochodów przekraczających 11 tys. euro obowiązują w rozliczeniu za 2007 rok trzy stawki podatkowe. Pracownicy najemni, którzy przekroczą dochód 11 tys. euro są opodatkowani stawką:

•  15 proc. - dochód powyżej 11 tys. euro do 13 tys. euro (podatek 300 euro),

•  30 proc. - dochód powyżej 13 tys. euro do 23 tys. euro (podatek 3,3 tys. euro),

•  40 proc. - dochód powyżej 23 tys. euro.

Podatek od dochodu płacą również osoby pracujące na zasadach samozatrudnienia. W tym przypadku wysokość podatku i progów oraz rozliczenie podatku różni się od tego, który jest płacony przez osoby zatrudnione u pracodawcy.

Rozliczenie podatku

Do dochodu pracownika otrzymanego z pracy w Grecji zalicza się pensja oraz inne świadczenia rzeczowe i pieniężne. Greckie prawo podatkowe zezwala na zastosowanie odpowiednich zwolnień lub ulg od określonej części dochodu osób fizycznych (na przykład z tytułu posiadania dzieci, wydatki na leczenie, wydatki na edukację dzieci). Podatek można pomniejszyć w przypadku korzystania z dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego lub ubezpieczenia na życie.

Podobnie jak w Polsce pracodawca wypłacający pensje jest z tego tytułu płatnikiem. Oznacza to, że pracodawca (na przykład grecka spółka) jest zobowiązany do odprowadzenia podatku (po wcześniejszym odliczeniu składek pracownika na ubezpieczenia społeczne). Nierezydenci w Grecji nie są jednak uprawnieni do skorzystania z odpisów podatkowych - nie mogą odliczyć kwot ani od podstawy opodatkowania, ani od podatku. Wyjątek stanowią nierezydenci, którzy są rezydentami w krajach UE, pod warunkiem że przynajmniej 90 proc. ich całego dochodu pochodzi ze źródeł greckich.

Złożenie zeznania

Osoby fizyczne pracujące w Grecji muszą złożyć roczne zeznanie podatkowe we właściwym pod względem rezydencji urzędzie skarbowym. Obowiązek złożenia zeznania rocznego w Grecji upływa 1 marca roku następującego po roku podatkowym, ale w przypadku dochodów wypłacanych w formie pensji lub poborów termin ten jest ustalony na 2 maja. Gdy polski pracownik wyjedzie z Grecji przed końcem roku podatkowego, powinien złożyć roczne zeznanie podatkowe przed wyjazdem, a potem ustanowić pełnomocnika, który w jego imieniu zapłaci podatek.

STAWKI PIT W 2008 ROKU DLA PRACOWNIKÓW NAJEMNYCH

•  0 proc. - dochód do 12 tys. euro rocznie

•  27 proc. - dochód do 30 tys. euro rocznie

•  37 proc. - dochód do 75 tys. euro rocznie

•  40 proc. - dochód powyżej 75 tys. euro rocznie

Ważne!

Nierezydenci - osoby, które nie mają w Grecji stałego miejsca zamieszkania, podlegają tam podatkowi dochodowemu tylko od dochodów pochodzących z greckich źródeł